back to top

Drugi upravo čitaju

Konjic: Večeras omladinski iftar i prikupljanje sredstava za Palestinu

Mreža mladih MIZ Konjic večeras organizuje iftar za mlade...

Večeras noć Lejletul-kadr

Večeras sa akšam namazom nastupa najodabranija noć u godini,...

SIPA: U akciji “Paravan” uhapšene tri osobe u Mostaru, Međugorju i Konjicu

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA)...

Udruženje Pomozi.ba u martu doniralo 775.930,83 KM za liječenje oboljelih bh. građana

U martu mjesecu donirali smo 775.930,83 KM za liječenje...

Nastavak radova na uređenju parkinga u Koloniji

Ovih dana nastavljaju se radovi na uređenju parkovskih površina...

Centar za socijalni rad Konjic mjesečno ima oko 2000 korisnika koji ostvaruju prava na materijalnu pomoć

Centar za socijalni rad u Konjicu ima mjesečno oko 2000 korisnika koji ostvaruju prava na materijalnu pomoć, a na godišnjem nivou, sa sva tri nivoa vlasti, isplati se približno 4 miliona maraka. Prava iz oblasti socijalne zaštite regulišu se brojnim zakonima, a nedavno je usvojen i Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH, kojim se definišu prava na dječiji dodatak i porodiljsku naknadu nezaposlenim majkama. Što se tiče dječijeg dodatka, do sada je ovo pravo ostvarivano po osnovu kantonalnih propisa i na području grada Konjica je oko 800 djece ostvarivalo ovo pravo, dok će to od sada biti na osnovu federalnih propisa, čija je primjenja počela 10.oktobra 2022.godine i u toku je predaja zahtjeva u Centru za socijalni rad u Konjicu.

“Mi smo bili posljednji kanton koji je nakon 18 godina čekanja, 2017.godine donio Zakon o zaštiti porodice sa djecom kojim su definisane materijalne i nematerijalne usluge. Tim zakonom je bio definisan i dječiji dodatak koji je iznosio 30 i 40 maraka, ovisno o tome da li se radi o osnovnom ili uvećanom dodatku koji se odnosio na djecu bez jednog ili oba roditelja i djecu sa invaliditetom. Imali smo oko 800 djeca koja su ostvarivala ovo pravo. No, od 10.oktobra ove godine počela je primjena Zakona o materijalnoj podršci porodica sa djecom u FBiH i ovo je jedinstven propis na nivou Federacije, jer sada sva djeca imaju jednak pristup. Ovo pravo ostvaruju djeca do 18.godine života, s tim da bi se ostvarilo pravo na dječiji dodatak, ukupni prihod po članu domaćinstava ne smije da prelazi 40% iznosa najniže plate u FBIH, što iznosi 217,20 KM. U toku je predaja zahtjeva za ostvarivanje dječijeg dodatka po federalnim propisima koji iznosi 103 KM”-navela je Đapo.

Zakon o materijalnoj podršci porodica sa djecom u FBiH definiše i naknade nezaposlenim porodiljama.

“Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji isplaćuje se u visini od 55% najniže plate u FBiH na period od 12 mjeseci, u odnosu na prethodni zakon kada je iznosila 40% na šest mjeseci. Kada je u pitanju primjena ovog prava, Centar za socijalni rad u Konjicu čeka uputstvo našeg kantonalnog ministarstva. Naime, 6.oktobra 2022.godine je Zakon objavljen u Službenim novinama i u roku od 30 dana nadležno ministarstvo treba donijeti provedbene akte. Kada dobijemo uputstvo tada ćemo početi i sa primjenom podnošenja zahtjeva od strane stranaka”-naglasila je Nadira Đapo, direktorica Centra za socijalni rad u Konjicu.

Zaposlenim porodiljama naknada se utvrđuje na osnovu kantonalnog propisa.

“Majke koje su zaposlene ostvaruju naknadu po osnovu kantonalnog propisa, a to je 40 % od plate koju su ostvarile u posljednjih šest mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo. Također, imaju pravo, kao i nezaposlene porodilje, na kantonalnu jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 400 KM”-navela je Đapo.

Grad Konjic isplaćuje, također, naknade porodiljama.

Nezaposlene porodilje za prvo i drugo dijete imaju 100 KM šest mjeseci, dok majke koje rode treće i svako naredno dijete imaju 200 KM 24 mjeseca.

Nadira Đapo, direktorica Centra za socijalni rad Konjic, govorila je i o primjeni Zakona kojim se reguliše status roditelj- negovatelj.

“Već od januara 2022.krenulo se sa primjenom tog prava, ali bilo je određenih problema u samoj primjeni. Korisnici već podnose zahtjeve putem Centra, a određen broj zahjeva je upućen na revizuju od strane federalnog ministarstva, a mi čekamo upute kada je u pitanju daljne postupanje po tim zahjevima. Imamo infomaciju od nadležnog ministarstva da će danom podnošenja zahtjeva biti priznato pravo, odnosno biće retroaktivno isplaćeno”-pojasnila je Nadira Đapo, direktorica Centra za socijalni rad u Konjicu, kazavši da je na području Grada Konjica podneseno oko 30 zahtjeva za ostvarivanje statusa roditelj-njegovatelj.

radiokonjic.ba

27.10.2022.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba. Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je  RTV Konjic dd,  i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije. Obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati i putem:

rtvka@bih.net.ba

samra@radiokonjic.ba

+387 36 726 267

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima