Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika

0

Cilj obilježavanja ovog datuma je njegovanje kulturne i jezičke različitosti

UNESCO je 1999. godine na 30. zasjedanju Glavne skupštine, na prijedlog Bangladeša, proglasio 21. februara Međunarodnim danom maternjeg jezika. Njegova važnost je potvrđena 2001.godine aklamacijom na 31. Glavnoj skupštini. Tada je usvojena Deklaracija o kulturnoj različitosti, gdje u 5. članu piše “…svakoj se osobi mora omogućiti izražavanje i stvaranje djela na jeziku koji izabere, posebno na maternjem jeziku…” Od tada se u svijetu svake godine slavi Međunarodni dan maternjeg jezika kao jedan od zajedničkih simbola ravnopravnosti svih naroda

Međunarodni dan maternjeg jezika, treba nas samo posjetiti da svaki dan razmišljamo o tome šta  za pojedinca i za društvo znači njegov maternji jezik.

Maternji jezik je poveznica našeg mišljenja sa nama samima i vanjezičkim svijetom kazao je za radiokonjic.ba Alen Kalajdžija naučni savjetnik Instituta za jezik UNSA, te dodao: “Svaki jezik ima svoju gramatiku koja je osnovni sistem jezika, a ono što popunjava taj sistem je leksika. Svaki jezik ima svoju primarnu leksiku, ali isto tako i posuđenice. Mi u svom maternjem jeziku koristimo posuđenice, riječi stranog porijekla, ali to nije utjecalo na to da se promjeni gramatički sistem našeg jezika”.

Obilježavanjem ovog datuma skrećemo pažnju na važnost učenja svog maternjeg jezika što podrazumijeva njegovanje kulturne i jezičke tradicije pisane na maternjem jeziku.

Kada govorimo o razvijanju svijesti maternjeg jezika, u današnjem bh društvu, nažalost još uvijek postoje mnogobrojni imerijalistički jezički procesi naglasio je Kalajdžija: “Osnvovni civilizacijki iskorak je u tome da ljudi imaju elementarna prava,  a ovo pravo na maternji jezik podrazumjeva pravo na slobodu. Zato je na današnjici bitno sačuvati identitet jezika”.

Izloženi smo procesu standardizacije koja je potrebna, ali istovremeno jevažno da očuvamo i njegujemo svijest o narodnom govoru odnosno jeziku koji je pojedinačni oblik nekog većeg sistema. Važno je iz tog razloga da se narodni jezik kao takva individualnost sačuva od zaborava.

radiokonjic.ba

21.02.2023.