back to top
25.5 C
Konjic
25 Jula, 2024

Danas održana 199.sjednica Vlade HNK-a

Na današnjoj, 199. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmotrila je Nacrt izvještaja o radu Vlade, ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2022. godinu, kao i Nacrt programa rada Vlade za 2023. godinu. Usvojen je Zaključak da rukovoditelji ministarstava, uprava, upravnih organizacija i kantonalni javni pravobranilac u roku od pet dana Stručnoj službi Vlade dostave sve primjedbe, prijedloge i sugestije kako bi Vlada na jednoj od narednih sjednica mogla utvrditi Prijedlog izvještaja i Prijedlog programa rada Vlade za 2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, danas su usvojene odluke o preraspodjeli i utrošku sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu kojima je za potrebe bolničkih zdravstvenih ustanova osigurano dodatnih 1.700.000,00 KM. Tim je odlukama odobrena nabavka dva ultrazvučna uređaja za kliničku upotrebu i dijagnostiku za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju SKB-a Mostar kojima će biti znatno skraćen spisak čekanja i time povećana kvaliteta zdravstvenih usluga, potom nabavka UZV uređaja za Kantonalnu bolnicu dr. Safeta Mujića Mostar koji omogućuje bolji prikaz srčanih struktura i krvnih sudova, kao i nabavka novih uređaja za bolnički laboratorij i nedostajuće opreme za operacijsku salu Opće bolnice Konjic.

Dio odobrenih sredstava bit će utrošen i za izmirenje poreznih obaveza Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Opće bolnice Konjic što je preduslov dalje provedbe programa finansijskog konsolidiranja zdravstvenih ustanova. Vezano za resor zdravstva, Vlada je dala pozitivno mišljenje i na Statut Zavoda za javno zdravstvo HNK.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta izvijestio je Vladu kako je kontinuiranim dijalogom sa predstavnicima sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK postignut visok stepen usaglašenosti o načinu i modelu rješavanja nekoliko otvorenih pitanja koja bi trebala biti riješena potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora. Vlada je usvojila Zaključak o tome da resorni ministar, zajedno sa sindikatima, utvrdi konačan prijedlog Kolektivnog ugovora kako bi se Vlada na jednoj od narednih sjednica o njemu mogla izjasniti.

Nastavljajući započete aktivnosti na pripremi za izgradnju Policijske stanice Prozor-Rama, Vlada je danas usvojila Odluku o davanju saglasnosti MUP-u HNK za zaključivanje Ugovora o zakupu poslovnih prostora sa GS Građenje d.o.o. u koje će biti privremeno smješteni djelatnici te stanice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, usvojena je Odluka o usvajanju Izvještaja za 2022. godinu o realizaciji Godišnjeg plana provedbe Programa razvoja male privrede HNK 2021.-2024. godine. Istaknuto je kako je u 2022. sa pozicije ”Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima” izdvojeno 1.700.000,00 KM za ukupno 249 korisnika. Također, Vlada je usvojila Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva privrede za 2022. godinu. Istaknuto je kako je u tom izvještajnom periodu, u okviru redovnih i vanrednih nadzora, izvršeno 86 termoenergetskih inspekcija, 160 rudarsko-geoloških inspekcija, 210 inspekcija za obrt te 84 elektroenergetske inspekcije.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila odluke o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području  Čitluka. Raspravljajući o koncesijama, Vlada je Zaključkom zadužila resorno ministarstvo da pripremi cjelovitu informaciju o svim dosad dodijeljenim koncesijama i potpisanim ugovorima za izgradnju solarnih elektrana na prostoru HNK. Također, usvojena je i Odluka o usvajanju Plana i programa razvoja male privrede za 2023. godinu.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu sa pozicije ”Transferi u veterinarstvu” u iznosu od 180.000,00 KM. Svrha Programa jest uspostaviti optimalni zdravstveni status životinja, nadzor nad kretanjem zaraznih i parazitarnih bolesti te uspostava stalnog nadzora nad pojavom zaraznih bolesti, sa konačnim ciljem zaštite dobrobiti ljudi.

Vlada je usvojila i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih  Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa pozicije ”Namjenska sredstva vodnih naknada” za 2023. u iznosu od 7.686.745,82 KM, načinjen na osnovu prijedloga projekata od strane općina i gradova.

Danas je usvojen i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

radiokonjic.ba/vladahnk.ba

25.04.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]