back to top
12.5 C
Konjic
22 Aprila, 2024

Federalno ministarstvo finansija uputilo je naloge prema bankama za isplatu jednokratnih novčanih naknada nezaposlenim osobama u FBiH

Federalno ministarstvo finansija uputilo je naloge prema bankama za isplatu jednokratnih novčanih naknada nezaposlenim osobama u FBiH, te će sredstva tokom dana biti na računima kantonalnih službi za zapošljavanje. Uplata jednokratne novčane pomoći od po 100 KM izvršena je iz Budžeta FBiH za 2022. godinu, a u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o podršci stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Federalna vlada na posljednjoj sjednici je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a na osnovu podataka o korisnicima naknada iz dostavljenih zahtjeva nadležnih kantonalnih službi za zapošljavanje, donijela Odluku o otvrđivanju konačnog iznosa sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći od ukupno 18.724.700 KM.

Prema dostavljenim podacima svih deset kantonalnih službi za zapošljavanje, pravo na isplatu ove naknade ostavaruje 187.247 nezaposlenih osoba u FBiH, od čega 21.734 iz HNK.

Podsjećamo šta su naši sugrađani kazali o isplate jednokratne novčane pomoći od po 100KM u mjesecu avgustu tekuće godine:

Anketa sa građanima o isplati 100 KM jednokratne novčane pomoći

Predviđeno je da kantonalne službe za zapošljavanje najkasnije do 20. decembra ove godine isplate jednokratnu novčanu naknadu na transakcijske račune korisnika.

radiokonjic.ba

14.12.2022.

 

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba. Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je  RTV Konjic dd,  i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije. Obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati i putem:

rtvka@bih.net.ba

kontakt@radiokonjic.ba

+387 36 726 267

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima