back to top
23.3 C
Konjic
18 Maja, 2024

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH: Objavljena dva Javna poziva

Prvi put u ovoj godini Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH raspisao je dva Javna poziva. Riječ je o Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u tekućoj godini, te Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama u 2023.godini.

“Kada govorimo o Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini, pravo učešća  imaju sva pravna lica sa područja FBiH koji žele zaposliti osobu sa invaliditetom a koja ima najmanji procenat invaliditeta 60%, kao i osobe sa invaliditetom  koje žele da pokrenu samostalnu obrtničku djelatnost u svrhu samozapošljavanja. Fond je za namjene ovog Javnog poziva izdvojio 7.000.000 KM” kazala je za radiokonjic.ba Nejra Šabić koordinatorica u odjeljenju za podršku korisnicima u pomenutom Fondu.

Javni poziv ostaje otvoren do 13. aprila tekuće godine a aplicirati se može na način da se popuni aplikacioni obrazac Javnog poziva na web stranici Fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH. O uslovima i ostalim detaljima ovog Javnog poziva možete čitati na linku JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini | FPRZOI (fond.ba)

“Drugi javni poziv odnosi se na dodjelu sredstava finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitinih radionica u 2023. godini. Otvoren je do 24. marta tekuće godine, a za namjene istog izdvojeno je 5.000.000 KM” naglasila je za radiokonjic.ba Nejra Šabić.

Ovaj Javni poziv sastoji se od četiri lota:

a) Lot I: Za finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama – 1.800.000,00 KM;

b) Lot II: Za finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica – 1.600.000,00 KM;

c) Lot IV: Za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 1.500.000,00 KM;

d) Lot V: Za finansiranje/sufinaciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom – 100.000,00 KM.

Detaljnije o ovom Javnom pozivu čitajte na linku JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini | FPRZOI (fond.ba)

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH/radiokonjic.ba

03.03.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima