back to top
12.5 C
Konjic
22 Aprila, 2024

Grad Konjic dio USAID – ovog projekta „ Diaspora Invest“

Cilj: osnaživanje kapaciteta lokalnih zajednica za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj

Danas je u Sarajevu potpisan memorandum o partnerstvu između USAID – a i 20 jedinica lokalne samuprave u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Grad Konjic. Memorandumom je definisano  da se zajedničkim aktivnostima razvijaju lokalni grant programi i provode aktivnosti uključivanja dijaspore u ekonomski i društveni razvoj lokalnih zajednica.

Tokom potpisivanja ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy sastao sa načelnicima i gradonačelnicima partnerskih zajednica sa kojima su razmijenjene ideje i očekivanja od novog modaliteta saradnje kroz USAID projekat „Diaspora Invest“.

U saradnji sa USAID-om dogovorena je tehnička podrška za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj i uspostava lokalnih razvojnih fondova za podršku investicijama dijaspore. 

„USAID projekat „Diaspora Invest“ će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj.  Zajedno sa partnerskim lokalnim zajednicama, USAID će podržati uspostavljanje lokalnih fondova za podsticanje investicionih projekata dijaspore u partnerskim lokalnim zajednicama. Radićemo na podršci jedinicama lokalne samouprave da podstaknu direktna ulaganja dijaspore i druge oblike doprinosa dijaspore lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju u svrhu omogućavanja novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta i intervencija u smislu transfera znanja, prema međusobno usaglašenim osnovama”, napominju iz Projekta.

“20 partnerskih gradova i opština/općina potpisivanjem ovog sporazuma šalju jasnu poruku o spremnosti da budu atraktivna destinacija za ulaganja dijaspore, te potvrđuju svoju opredijeljenost otvorenoj i transparentnoj podršci privredi” napominju iz Projekta.

grad konjic dio usaid - ovog projekta „ diaspora invest“
Grad Konjic dio USAID - ovog projekta „ Diaspora Invest“

Današnji potpisnici, lokalni partneri projekta, su: Bosanska Krupa, Brčko Distrikt BiH, Cazin, Centar Sarajevo, Istočna Ilidža, Jablanica, Jajce, Kakanj, Konjic, Livno, Lopare, Maglaj, Modriča, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Zavidovići, Zenica i Žepče. U narednom periodu se očekuje uspostava lokalnih fondova za podršku investicijama dijaspore, koji će biti finansirani od strane USAID projekta “Diaspora Invest” i partnerskih lokalnih zajednica.

konjic.ba

radiokonjic.ba

16.05.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima