back to top
23.3 C
Konjic
18 Maja, 2024

Grad Konjic: Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Gradonačelnik Konjica objavio Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Predmet Javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta na području grada Konjica u katastarskoj općini Bijela i to voćnjak druge klase površine 689 metara kvadratnih, te voćnjak prve klase površine 289 metara kvadratnih, i to po cijeni od 10.000 KM.

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismenu ponudu uz odgovarajuće potrebne uslove.

Pismene ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima dostavljaju se zatvorenim kovertama, poštom, preporučeno ili se predaju lično na protokol Grada Konjic na adresu „Grad Konjic – Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta“, s naznakom na koverti: Ponuda za kupovinu poljoprivrednog zemljišta „K.O. Bijela“.

Krajnji rok za pristizanje ponuda je 17.10.2023. godine, do 10,00 sati.

Više detalja o Javnom pozivu, možete naći na web stranici Grada Konjica: https://www.konjic.ba/ba/oglasi/1383-javni-poziv-za-prodaju-poljoprivrednog-zemljista-u-privatnom-vlasnistvu.html

radiokonjic.ba

03.10.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima