back to top
25.5 C
Konjic
25 Jula, 2024

Grad Konjic : Nastavak aktivnosti na uređenju Vrtaljice

Na sjednici Gradskog Vijeća Konjic prihvaćen projekat izgradnje vidikovca na Vrtaljici.

Grad Konjic nastavlja aktivnosti na uređenju posebno značajnog područja gradske zone, a radi se o području Vrtaljice. Na ovom omiljenom dnevnom izletištu mnogih naših sugrađana, prošle godine proveden je projekat uređenja i proširenja pješačke staze, a o nastavku uređenja ovog područja bilo je riječi na 26. redovnoj sjednici Gradskog Vijeća Konjic. Esad Omerović, pomoćnik gradonačelnika u Službi za prostorno uređenje, građenje i obnovu grada Konjica pojašnjava o čemu se zapravo radi.

” Služba je zajedno sa stručnim licima iz firme iz Mostara uradila idejni i glavni projekat. Taj projekat je na neki način prihvaćen, urađen i vodilo se računa da se što manje zahvata u prostoru napravi, dakle da se gore ne izvoze bilo kakve mašine, nego da se koristi jedna stabilna i laka montažno-demontažna konstrukcija. Vijeće je danas prihvatilo taj projekat.
Sam projekat “Vidikovac” je jednostavan – površine 48 m2, 6×3 jedna staklena ploha služit će kao površina po kojoj će se hodati, a drugi dio poda koji je na bazi plastične mase predstavljat će imitaciju drveta i služiti kao kontakt sa stijenama koje su već prirodni vidikovac, bez većih intervencija u prostoru.”

grad konjic : nastavak aktivnosti na uređenju vrtaljice
Grad Konjic : Nastavak aktivnosti na uređenju Vrtaljice

Izgradnja vidikovca na Vrtaljici, nije jedina aktivnost o kojoj se govorilo kada je u pitanju ovo područje. Uzevši u obzir prirodno bogatstvo Vrtaljice i endemsko bilje koje posjeduje, ali i njenu blizinu gradskoj jezgri planirana je i izgradnja edukativne staze, koja će služiti svim našim sugrađanima.

” Mi trenutno imamo u planu još jedan projekat, to je izrada jedne edukativne staze dužine oko 300 m, koja treba da se uradi sa naznakom endemičnih vrsta koje se na Vrtaljici mogu pronaći. To je važno za boravak u prirodi, školu u prirodi, ali i naše građane. Mi kroz taj projekat planiramo da napravimo i protivpožarni prostor, a imamo u planu i jednu rezervu vode, u slučaju neželjenog požara. Pokušat ćemo sve staviti pod video-nadzor” informisao je Esad Omerović, pomoćnik gradonačelnika u Službi za prostorno uređenje, građenje i obnovu grada Konjica.

grad konjic : nastavak aktivnosti na uređenju vrtaljice
Grad Konjic : Nastavak aktivnosti na uređenju Vrtaljice

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedio je Grad Konjic, a tender za odabir izvođača radova će biti uskoro objavljen. Predviđeni rok za realizaciju ovog projekta je 90 dana. Sva stručna lica i građani, pozvani su da daju svoje sugestije u svrhu zaštite prostora.

radiokonjic.ba

20.06.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]