back to top
23.3 C
Konjic
18 Maja, 2024

Grad Konjic: Odluka o dodjeli jednokratnih finansijskih nagrada studentima- dobitnicima Dekanove i Rektorove nagrade u 2021./2022. akademskoj godini

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić donio je Odluku o dodjeli jednokratnih finansijskih nagrada studentima- dobitnicima Dekanove i Rektorove nagrade u 2021./2022. akademskoj godini, a koji su ispunili uslove prema Javnom pozivu od 15.02.2023.godine.

Nagrade će im biti uručene na prijemu kod gradonačelnika u ponedjeljak, 27.februara.

Redni brojPrezime (ime jednog roditelja) imeVisokoškolska ustanovaGodina studijaDobitnik nagrade ( navesti naziv)
1.Pajić ( Esad) NedimMašinski fakultet MostarIVRektorova nagrada Broj: RN2208 od 14.02.2023. godine
2.Graho ( Uzeir) AjlaMašinski fakultet MostarII ciklusRektorova nagrada Broj:RN2214 od 14.02.2023.
3.Hebibović (Ramiz) SanidaUniverzitetski studij poslovne informatike MostarI ciklusRektorova nagrada Broj: RN 2206  od 14.02.2023.
4.Sultić( Nijaz) EldaFakultet informacijskih tehnologijaII ciklusRektorova nagrada Broj: RN broj: 2211 od 14.02.2023.
5.Balić ( Smail) AnelMašinski fakultet MostarIVDekanova nagrada, Odluka br.130-2-449/22 od 14.11.2022.godine
6. Hebibović ( Ibro) ZerinMašinski fakultet MostarIV Dekanova nagrada  Odluka br.130-2-449/22 od 14.11.2022.godine
7.Pajić ( Esad) KenanMašinski fakultet MostarIIIDekanova nagrada Odluka br.130-2-449/22 od 14.11.2022.godine
8.Spiljak ( Nafiz) MirnesaAgromediteranski fakultetVDekanova nagrada Br.230-4-7723 OD 09.01.2023.
9.Kadić ( Mustafa) IlhanaFakultet humanističkih nauka MostarIIIDekanova nagrada Odluka broj:210-2-12/23 od 12.01.2023.godine
10.Japalak (Ibrahim) AdelisaAgromediteranski fakultet MostarVDekanova nagrada Odluka broj:230-4-7/23 od 09.01.2023.godine
11.Šahinović ( Emrudin) EnaMašinski fakultet MostarIVDekanova nagrada Odluka broj: 130-2-449/22 od 14.11.2022.

Iznos utvrđen Odlukom o dodjeli jednokratnih finansijskih nagrada, u iznosu od 1.500,00 KM, bit će isplaćen iz Budžeta Grada Konjica za 2023.godinu, sa budžetske stavke 614234 – isplate stipendija i nagrada. Nagrade se dodjeljuju za jednu akademsku godinu, i isplatit će se jednokratno na žiro račun primaoca nagrade. Odluka o nagrađivanju će se realizovati putem Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

radiokonjic.ba/konjic.ba

25.02.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima