back to top
25.5 C
Konjic
25 Jula, 2024

Grad Konjic: Počelo uređenje edukacijske staze u botaničkom rezervatu “Vrtaljica”

U sklopu realizacije projekata održivog razvoja, a u cilju poticanja stanovnika na boravak u prirodi Grad Konjic počeo je aktivnosti na izradi edukacijske staze u botaničkom rezervatu “Vrtaljica”. Uređenje staze radi se uz potrebne mjere zaštite okoliša i poštivanje okolišnih standarda, a radove izvodi preduzeće Šumarstvo “Prenj” Konjic.

grad konjic: počelo uređenje edukacijske staze u botaničkom rezervatu “vrtaljica”
Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić

“Težeći očuvanje prirodnih i drugih bogatstava, koje želimo približiti Konjičanima, ali i svim posjetiocima odlučili smo, nakon prošlogodišnjih aktivnosti na uređenju prve faze pristupne staze i platoa za izlete i boravak u prirodi, nastaviti sa aktivnostima. Uz minimalne zahvate u prostoru, lokalitet Vrtaljice biće obogaćen novim sadržajima sa dva vidikovca od kojih će jedan biti staklena šetnica, a do drugog će se dolaziti stepenicama izrađenim od prirodnog materijala. U toku je druga faza, a nakon njenog završetka pristupit ćemo i pripremi treće faze koja će podrazumijevati uređenje pristupne pješačke staze od Suhog Dola do Vrtaljice, te uređenje adrenalinskog parka” – kazao je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, koji je istaknuo kako se ovim aktivnostima želi omogućiti svima da na kvalitetan način provode vrijeme u najbližem izletištu u gradskom središtu, koje pruža različite sadržaje.

Dr. sc. Faruk Bogunić, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo, govoreći o namjeri Grada Konjica da se područje Vrtaljice zaštiti, naglasio je kako je inicijativa jako dobra, jer su na ovom području prisutni brojni biljni endemi koji se odlikuju izrazito vrijednim konzervacijskim sadržajima sa aspekta biodiverziteta.

grad konjic: počelo uređenje edukacijske staze u botaničkom rezervatu “vrtaljica”
Grad Konjic: Počelo uređenje edukacijske staze u botaničkom rezervatu “Vrtaljica”

“Bosna i Hercegovina je u obavezi da štiti prirodno naslijeđe, jer danas zelena ekonomija i strategija očuvanja prirode predstavljaju ključnu komponentu političkih agendi razvijenijih zemalja nego što smo mi. Iz tog razloga je važno da lokalno stanovništvo bude upoznato sa činjenicom da živi na području koje se odlikuje značajnim vrijednostima sa biološkog apekta, kakvih u svijetu nema previše sličnih” – kazao je Bogunić, pozivajući stanovnike da daju svoj doprinos očuvanju staništa specifičnih biljnih vrsta.

“Postojeća staza, na kojoj će biti postavljene edukacijske oznake i table sa osnovnim informacijama o endemskim biljnim vrstama, biće proširena na jedan metar širine. Staza će biti obezbjeđena vodovodnom mrežom i infrastrukturom za video nadzor, kao i novim klupama za odmor” – kazao je Feđa Voloder, rukovodilac Službe uzgoja i zaštite u preduzeću “Šumarstvo Prenj” Konjic.

On je naglasio da je u fokusu educiranje i osvještavanje javnosti o održivom gospodarenju i važnosti šuma na dolomitnom području, stvaranje uslova za unaprijeđenje mjera zaštite od požara i za ugodan boravak Konjičana i gostiju Konjica svih generacija u botaničkom rezervatu Vrtaljica.

grad konjic: počelo uređenje edukacijske staze u botaničkom rezervatu “vrtaljica”
Grad Konjic: Počelo uređenje edukacijske staze u botaničkom rezervatu “Vrtaljica”

“Malo je gradova koji se se mogu pohvaliti da u neposrednoj blizini gradske jezgre imaju izletište kakvo Konjic ima,Vrtaljica je za nas prava blagodat u kojoj trebamo uživati i čuvati je” – poručio je Voloder.

radiokonjic.ba/konjic.ba

14.07.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]