Drugi upravo čitaju

Grad Konjic: Raspisan Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica

Gradonačelnik Konjica raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu seonih junica

Pravo na učešće u Projektu imaju fizičke osobe čije je prebivalište na području grada Konjica, a posebno prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe, osobe sa više članova porodice i mlade osobe, a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u površini od 2 duluma ili imaju na korištenje poljoprivredno zemljište u površini od 2 duluma i adekvatan štalski objekat lociran u blizini stambenog objekta u kojem isti stanuje.

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava opće i posebne uslove, te da posjeduje potrebnu dokumentaciju.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na protokolu Grada Konjica i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Konjica sa naznakom „Za Javni poziv za dodjelu steonih junica“. Javni poziv je otvoren od 27.06.2023. do 10.07.2023. godine do 15 sati.

Opširnije o Javnom pozivu možete dobiti na službenoj stranici Grada Konjica ili u Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj Grada Konjica ali i na broj telefona 036/712-236 svakim radnim danom od 08:00-15:00 sati.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

radiokonjic.ba

27.06.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima