-1.5 C
Konjic
9 prosinca, 2023

Drugi upravo čitaju

Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijave za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Grada Konjica

Gradonačelnik Konjica objavljuje Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijave za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Grada Konjica.

Pozivaju se zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području grada Konjic i to diplomirani inžinjeri iz oblasti: arhitektonske, građevine, mašinske, elektro, saobraćajne, geodetske, zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije.

Na Javni poziv se mogu prijaviti fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 51. stav 4. Zakona o građenju HNK-a, odnosno lica koja imaju VSS sa zvanjem diplomirani injžinjer sa pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položenim stručnim ispitom.

Uz prijavu na Javni poziv neophodno je navesti tačnu adresu i grad/općinu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa, te priložiti potrebnu dokumentaciju (biografija sa listom referenci, ovjerenu kopiju diplome o stečenom zvanju diplomiranog inžinjera, ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, original ili ovjerena kopija potvrde o radnom stažu te ovjerenu kopiju lične karte).

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama, neposredno na protokol Grada Konjica ili putem pošte, na adresu:

Grad Konjic

Služba za građenje, saobraćaj, zaštitu okoline i komunalne poslove

Ul. Maršala Tita br.62

Sa naznakon: Za Javni poziv za tehnički pregled građevina izgrađenih na području grada Konjica – ne otvaraj – .

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava, sva prijavljena lica će biti obavještena o ispunjavanju/neispunjavanju uslova Javnog poziva.

radiokonjic.ba

28.09.2023.

Koliko je ovaj post bio koristan?

Kliknite na zvjezdicu da biste ga ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Broj glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovu objavu.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

[email protected]
+387 36 726 267

Možda vas zanima