back to top
23.3 C
Konjic
18 Maja, 2024

Konferencijom o položaju Roma u HNK-a obilježen Svjetski dan Roma.

Stručni tim Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za nadzor i provedbu Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u HNK, u saradnji i uz podršku Misije OSCE-a u BiH, organizirao je danas u Hotelu Mostar konferenciju pod nazivom ”Lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja Roma u HNK 2021.-2024. – Iskustva, potrebe, izazovi i unapređenje u provedbi”. Cilj je prezentiranje iskustava, dobre prakse i dosad provedenih aktivnosti kao i izazova  i planova na unapređenju u provedbi LAP-a. Konferencija je bila i prilika za obilježiti Svjetski dan Roma te je i na taj način pružena podrška toj najvećoj nacionalnoj manjini u BiH.

Pozdravnim govorom Konferenciju je otvorio premijer HNK dr. sc. Nevenko Herceg iskazavši zadovoljstvo što je HNK prvi kanton u FBiH koji je na cjelovit način i putem jedinstvenog dokumenta pristupio rješavanju svih pitanja vezanih za Rome.

Podsjetio je na činjenicu kako je Vlada HNK, u saradnji s Uredom OSCE-a u Mostaru, 2019. pokrenula aktivnosti u vezi sa donošenjem Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u našem kantonu i imenovala radnu grupu koja će raditi na izradi Nacrta Plana. U oktobru 2020. usvojen je Lokalni akcioni plan za rješavanje problema romske populacije u HNK. Plan se odnosi na period 2021.-2024. godina, a izrađen je u saradnji s Misijom OSCE-a i predstavnicima lokalnih zajednica u kojima žive Romi.

”Njime je predviđeno rješavanje problema ove zajednice u važnim oblastima poput stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, odnosno uopće snažnija integracija Roma u sve aktivnosti društvene zajednice. HNK je prvi kanton u FBiH koji je na cjelovit način i putem jedinstvenog dokumenta pristupio rješavanju svih pitanja vezanih za Rome. Ponosan sam na činjenicu da smo prvi načinili taj važan iskorak. Naš Akcioni plan, koristeći inkluzivan i intersektorski pristup, važan je dokument i može biti čvrsta osnova i drugima da slijede naš pozitivan primjer u izradi njihovih planova, na što pozivam sve kantone u FBiH”, poručio je Herceg, pohvalivši rad Stručnog tima Vlade i zahvalivši svim dionicima u procesu provedbe Plana, s jasnom porukom kako je HNK opredijeljen ovu praksu nastaviti i u ubuduće.

Nazočnima se obratio i ambasador Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH, koji je između ostalog kazao: ”Napori Hercegovačko-neretvanskog kantona uloženi u izradu i usvajanje prvog intersektorskog kantonalnog akcionog plana za svaku su pohvalu, zato svi koji su na bilo koji način učestvovali u njegovoj izradi mogu biti ponosni. Nama je drago što smo mogli podržati ovaj proces te izražavam nadu da ćemo i dalje, dosljednom sistemskom intersektorskom saradnjom, nastaviti raditi zajedno, sve sa ciljem poboljšanja položaja Roma u ovom kantonu. Misija OSCE-a vjeruje da primjeri dobre prakse moraju biti promovisani jer to potiče saradnju i razmjenu iskustava među vlastima širom države. Svjesni smo da je ostalo još puno toga da se uradi kako bi se poboljšao status i položaj Roma. Zato su institucijska podrška i djelovanje, onako kako smo to vidjeli ovdje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, snažan iskorak u pravomu smjeru.”

Na Konferenciji su predstavljene oblasti iz Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma i to: stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, jačanje institucionalnih kapaciteta, romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Inače, konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, Kantona Sarajevo, predstavnici jedinica lokalne samouprave u HNK te predstavnici institucija koje su obuhvaćene Lokalnim akcionim planom. 

radiokonjic.ba/vladahnk.ba

12.04.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima