back to top
18.3 C
Konjic
19 Maja, 2024

Konjic: Dvodnevna radionica “Procjena rizika od strane policijskih službenika”

U Garden city hotelu Konjic jutros su započele aktivnosti učesnika radionice “Procjena rizika od strane policijskih službenika”. Radionica se održava u oviru projekta „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ a koji se realizuje u okviru programa IPA 2 pretpristupne podrške Evropske unije (EU) u saradnji Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender Centrom Vlade RS.

U okviru ovog projekta pokrenut je niz aktivnosti koji se odnosi na policijsko postupanje nakon nasilja u porodici, kazao je za radiokonjic.ba voditelj projekta „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ Adnan Kadribašić.

“Razgovarat ćemo o uvođenju metoda  procjene rizika, ne od nasilja već od ekskalacije i ponavljanja nasilja u porodici. Govorit ćemo o uvođenju jednog od novih standarda utvrđenog Istanbulskom konvencijom o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici koji je dominantan i postoji u većini zemalja Evrope, postoji već u RS-u i zemljama regije. Danas razgovaramo o svim rizicima, ali i iskustvima svih policijskih službenika i službenica iz svih kantona FBIH” – kazao je Kadribegović dodajući da sve postojeće analize pokazuju da procjena rizika ima potencijal da spriječi ponavljanje nasilja u porodici.

konjic: dvodnevna radionica "procjena rizika od strane policijskih službenika"
Voditelj projekta “EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH”, Adanan Kadribašić.

“Sve postojeće analize pokazuju da procjena rizika može spriječiti ponavljanja nasilja u porodici, a svjedoci smo svih potencijalnih mogućih posljedica koje nasilje u porodici ostavlja uključujući ubistva žena i samoubistvo muškaraca. Danas i sutra ćemo razgovarati šta znači procjena rizika, zbog čega je bitna, ali i o izmjeni Pravilnika koji Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova planira da usvoji kako bi dali instrument policijskim službenicima da provode procjene rizika”- naveo je Kadribašić.

Važno je prepoznati nasilje nad ženama kako bi žene dobile pravovremenu zaštitu, istaknula je Majda Halilović, voditeljica Odjela za istraživanje u nevladinoj organizaciji “Atlantska inicijativa.”

konjic: dvodnevna radionica "procjena rizika od strane policijskih službenika"
Voditeljica Odjela za istraživanje u nevladinoj organizaciji “Atlantska inicijativa”, Majda Halilović.

“Važno je da ova tema bude adekvatno zastupljena unutar našeg sistema, važno je da redovno imamo edukacije  o nasilju u porodici jer nasilje pogađa veliki broj žena i iz tog razloga je bitno da žene dobiju pravovremenu zaštitu u kontaktu sa sistemom. Glavni uzrok sve više zastupljenog femicide je neravnopravnost spolova. Važno je pravovremeno prepoznati nasilje i rizike koji dovode do ekskalacije nasilja”– istaknula je Halilović.

konjic: dvodnevna radionica "procjena rizika od strane policijskih službenika"
Konjic: Dvodnevna radionica "Procjena rizika od strane policijskih službenika"

Radionica, na kojoj učestvuje i članica Udruženja žena “Nera” iz Konjica, svoj rad okončaće sutra, 16.02.2024., zaključnim razmatranjem.

radiokonjic.ba

15.02.2024.

amila@radiokonjic.ba

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima