back to top
18.3 C
Konjic
19 Maja, 2024

Konjic: Održane dvije javne rasprave

U sali Gradskog vijeća Konjic održane su javne rasprave o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Konjica i Izmjenama i dopunama plana Sportski centar „Gradac“

Prvu javnu raspravu o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine (Grada) Konjic je prezentovala Milka Slijepćević, predstavnik firme Projekt AD iz Banja Luke.

Slijepčević je izjavila da se Izmjene i dopune odnose na dvije tematske cjeline: pozicioniranje lokacija vjetroelektrana i solarnih elektrana, a manji dio se odnosi na saobraćajnu infrastrukturu na trasi koridora Vc i obilaznice oko Grada Konjica.

„Javni uvid je trajao od 23.4.2024. do danas i investitori su imali priliku da iznesu svoje primjedbe. Investitori koji imaju želju za gradnjom solarnih elektrana, a nisu dostavili svoje prijedloge još uvijek to mogu uraditi“ – izjavila je Slijepčević.

konjic: održane dvije javne rasprave
Javna rasprava “Gradac”

Druga Javna rasprava je bila o temi Izmjene i dopune regulacionog plana Sportskog centra „Gradac“ Konjic koje je predstavila Ivana Miljić, iz firme Projekt AD iz Banja Luke. Ona je predstavila dominantne promjene na ovom lokalitetu.

Esad Omerović, pomoćnik gradonačelnika u Službi za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove, koji je bio prisutan na obje javne rasprave, je pozvao sve zainteresovane da se sa svojim prijedlozima koji se odnose na Izmjene i dopune Prostornog plana Općine (Grada) Konjic i Izmjene i dopune regulacionog plana Sportskog centra „Gradac“ Konjic, obrate u ovu službu u narednih desetak dana.

radiokonjic.ba

13.05.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima