back to top
18.3 C
Konjic
19 Maja, 2024

Održan osnivački sastanak “Inicijative za poštivanje ženskih ljudskih prava na tržištu rada”

Danas je u Konjicu održan osnivački sastanak “Inicijative za poštivanje ženskih ljudskih prava na tržištu rada”, aktivnosti koja je dio projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava na tržištu rada”. Riječ je o projektu koji implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji s Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/ice istaknutih bh. organizacija civilnog društva, sindikata i privrednih komora iz Bosne i Hercegovine (BiH), a govorilo se o ljudskim pravima na tržištu rada, s posebnim osvrtom na prava žena.

Nažalost, posebno u manjim sredinama, žena biva osuđena kada se požali na neku vrstu uznemiravanja na radnom mjestu. Zbog nepovjerenja u sistem se žene vrlo često ne odluče da rade na zaštiti svojih prava” – rekao je Goran Stanković, predstavnik Saveza sindikata Republike Srpske na današnjem sastanaku.

Cilj inicijative je, između ostalog, uspostavljanje saradnje s bh. privrednim subjektima kako bi se postiglo smanjenje diskriminatorne prakse preduzeća pri zapošljavanju.

Privrednici i zaposlenici nisu dovoljno informisani o ovoj temi.  Ova tema bi trebala da se proširi na period srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, pa i na područje porodice. Mislim da je ključno da se djeca u nekom ranijem uzrastu nauče šta je primjereno, a šta nije” –  kazala je Nevenka Jevrić, predstavnica Privredne komore Brčko distrikta.

Naredni koraci, kada je o Inicijativi riječ, podrazumijevaju izgradnju kapaciteta kao i proces zagovaranja kako bi se ova tema stavila visoko na medijski i javni dnevni red, te kako bi se zainteresovali građani i građanke za ova pitanja. Sve to kako kako vlasti ne bi mogle zanemariti i/ili odgoditi potrebno političke djelovanje.

U projekat je, do sada, uključeno osam poslovnih subjekata koji će dobiti priliku da razviju integrativne transformativne politike (protokole, mehanizme, odluke i druge procedure za rješavanje štetnih uticaja na radna ljudska prava). U okviru projekta je, između ostalog,  sprovedena i online anketa čija je svrha bila da se dobije objektivna slika o položaju ispitanika/ica na tržištu rada (maj 2024.). Anketu je ispunilo oko 300 ispitanika/ica.

održan osnivački sastanak "inicijative za poštivanje ženskih ljudskih prava na tržištu rada"

Rezultati ankete:

– 54,4% ispitanika/ica je doživjelo diskriminaciju na radnom mjestu

– 77,5% ispitanika/ica nije prijavilo diskriminaciju ili nasilje kojem su bili izloženi

– 64,8% ispitanika/ica nije napustilo radno mjesto na kojem su doživjeli nasilje

Najčešći oblici nasilja:

– Verbalno nasilje – 33,6% ispitanika/ica je bilo izloženo uvredljivim riječima i komentarima

– Neverbalno nasilje – 45,2% ispitanika/ica je bilo izloženo gestikulacijama, insinuacijama, te znakovima koji upućuju na imitaciju seksulanih odnosa

– Fizičko nasilje – 69,4% ispitanika/ica je bilo izloženo nepotrebnom fizičkom kontaktu i dodirivanju dijelova tijela.

radiokonjic.ba/Infohouse

15.05.2024.(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima