back to top
23.3 C
Konjic
18 Maja, 2024

Održan panel „Vratimo riječnog raka u Boračko jezero“

Učenici Prve OŠ i Druge OŠ Konjic učestvovali u akciji čišćenja Boračkog jezera

Danas je u hotelu Garden city u Konjicu održana panel diskusija o temi „Vratimo riječnog raka u Boračko jezero“ u sklopu projekta Zaštita raznolikosti Boračkog jezera i povratak autohtonih vrsta u njihova prirodna staništa. Namjera je pokrenuti inicijativu i realizovati projekat osnaživanja ekološke svijesti i sprečavanja daljeg zagađivanja Boračkog jezera i rijeke Neretve.

Organizator događaja je bilo „Eko selo Boračko jezero“, a učesnici su bili predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Grada Konjica, eksperti za vodene ekosisteme, poduzetnici, predstavnici udruženja zaštitu i očuvanje životne sredine, kao i vlasnici objekata na Boračkom jezeru.

Govoreći u ime organizatora Elmir Hadžialić je istaknuo da je Boračko jezero nekada bilo puno riječnog raka, kojeg danas skoro da i nema.

Rak je otišao u potoke, gdje je čista voda, te je cilj ovoga projekta izgradnja kolektora, tj. kanalizacionog prstena oko Boračkog jezera, koji bi obuhvatio sve otpadne vode iz svih objekata na Boračkom jezeru“ – rekao je Hadžialić.

Predstavnik Fedralnog ministarstva okoliša i turizma Mehmed Cero je rekao da je važno da je pokrenuta ova akcija, jer je Boračko jezero osjetljiv ekosistem i dio budućeg nacionalnog parka, koji se nalazi u postojećem Prostornom planu Federacije BiH.

Područje Prenja, a sa druge strane kanjona Rakitnice, Treskavice, Bjelašnice je zamišljeno da bude nacionalni park. Ova inicijativa vezana za jedan ekosistem, koji je dosta napadnut, i koji traži svoju infrastrukturu, i mislim da je najbolje da se realizuje u okviru budućeg zaštićenog područja, jer kada dobijemo imidž zaštićenog područja, tada je izvjesno da ćemo moći povući određene fondove, prvenstveno evropske. Sredstva postoje na raspolaganju, ali traže spremne projekte i spremnost države da pokažemo svoju ozbiljnost za to. Naravno, i bez toga ovdje se mora nešto realizovati“ – poručio je Cero.         

održan panel „vratimo riječnog raka u boračko jezero“
Održan panel „Vratimo riječnog raka u Boračko jezero“

Esad Omerović, pomoćnik gradonačelnika Konjica, govorio je o infrastrukturnim projektima i planovima na ovom području, istaknuvši poteškoće sa kojima se suočavaju u realizaciji.

Grad Konjic ne može bez podrške viših nivoa vlasti realizovati te projekte. Borimo se na razne načine i problem su nadležnosti, a svi su problemi u lokalnim zajednicama“ – izjavio je, između ostaloga, Omerović.  

Mr. ekoloških nauka Osman Delić, bivši direktor preduzeća „Park“ i „Zaštićenog područja KS“ je izjavio da je njegov cilj da se Boračko jezero posredstvom vladinog i nevladinog sektora proglasi zaštićenim područjem.

Boračko jezero će samo kao zaštićeno područje moći da se sačuva kao prirodni dragulj. Moramo spriječiti erotrifikaciju (tzv. “cvetanja vode”) Boračkog jezera, da nam se ne desi kao što se desilo na Prokoškom jezeru da invazivne vrste pojedu i unište autohtone vrste“- izjavio je Delić.

Za Kasima Džajića Boračko jezero se mora oživjeti.

Boračko jezero je sinonim ostale prirode koju treba popravljati, i ono je zanemareno. Ova tema je univerzalna i treba je podržati. Neke teme su interakcija državnih administracija i privatnih organizacija ili udruženja, koji će misliti o nekom putu, livadi, vodi i samo tamo gdje je neko zadužen da nešto održava je čisto i mora se neko zadužiti da misli o tom području“ – riječi su Džajića.

Starješina Odreda izviđača „Neretva“ Konjic Haris Hadžizukić je poručio da je jedan od prioriteta izviđača zaštita prirode i životne sredine.

Mi se rado uključujemo u sve aktivnosti za zaštitu životne sredine, a naročito na Boračkom jezeru, jer je ono „izviđačko jezero“, gdje mi imamo izviđački kamp i organizujemo razne akcije čišćenja. Ne samo da čistimo Boračko jezero, jer smatramo da je važna edukacija naših članova, kako bi sutra postali svjesni i savjesni građani i dali doprinos zaštiti naše planete“ – poručio je Hadžizukić.

Nakon panel diskusije zaključeno je da će se nastaviti borba u sprečavanju propadanja i devastiranja Boračkog jezera. Formiraće se radna grupa sastavljena od eksperata na pripremi idejne projektne dokumentacije i aplicirati sa projektima na raznim nivoima u državi, EU i prekograničnoj saradnji, uključiti u aktivnosti lokalnu zajednicu i lokalno stanovništvo, te stalno raditi na edukaciji mladih na važnosti prirodnih vrijednosti Boračkog jezera.

U sklopu projekta danas je oko 150 učenike iz Prve OŠ i Druge OŠ Konjic učestvovalo u akciji čišćenja Boračkog jezera, a mr. Osman Delić za njih je organizovao eko radionicu.

Sutra će u akciji čišćenja Boračkog jezera učestvovati volonteri iz Sarajeva.

amila@radiokonjic.ba

Foto: radiokonjic.ba

20.10.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima