Drugi upravo čitaju

Održana 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic

Snimak sjednice u programu Radio Konjica u četvrtak, 1.juna 2023.godine, od 10 sati

Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Konjica za 2023. godinu, kao i Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne finansijske podrške maturantima Grada Konjica za školsku 2022./2023.godinu u iznosu 200 KM.

Odluke je obrazložio pomoćnik gradonačelnika u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti Adnan Špago.

održana 25. redovna sjednica gradskog vijeća konjic
Održana 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic

Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o označavanju i evidentiranju naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i obilježavanju zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima, koju je obrazložila  pomoćnica u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, Mirna Habibija Sultanić, navodeći da se ovom odlukom uređuje označavanje naseljenih mjesta, naselja, trgova i ulica, način označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova nazivima, te zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima, kao i vođenje Registra naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva. Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R 437 Ostrožac- Fojnica, dionica Košpina Luka Džanići, poddionica Košpina Luka-skretanje za selo Lipovce, Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Konjica.

 Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o utvrđivanju kandidata u ime osnivača u Nadzorni odbor PD” Šumarstvo” Prenj d.d. Konjic, Odluku o davanju Saglasnosti na usaglašavanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti u BIH JU „Centar za socijalni rad“ Konjic u Konjicu; kao i Prijedlog Odluke o Javnom pravobranilaštvu Grada Konjica.

održana 25. redovna sjednica gradskog vijeća konjic
Održana 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic

Vijećnici su usvojili i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“Konjic, Prijedlog Odluke o usvajanju Program rada Agencije za ekonomski razvoj „Prvi korak“ d.o.o.Konjic za 2023. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu RTV d.o.o.Konjic za 2022.godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Ustanove Narodni univerzitet Konjic u Konjicu za 2022.godinu, kao i Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu „Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic“ za 2022. godinu.

održana 25. redovna sjednica gradskog vijeća konjic
Održana 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic

Vijećnici nisu usvojili Prijedloge izvještaja o radu JU „Dom zdravlja Konjic“ za 2020. i 2021.godinu.

O sjednici govori predsjednik Kluba SDA Šefik Alihodžić:

Govori predsjednik Kluba SDP Sejad Hakalović:

Informaciju o radu PU Konjic za područje Grada Konjic za 2022.godinu je obrazložio  rukovodilac OC PU Konjic Ismail Kadić, navodeći da je u prošloj godini povećan broj krivičnih djela u odnosu na 2021.godinu za 6,9 posto, te da su lani zabilježena 6663 prekršajna naloga, što je za oko 1000 naloga više u odnosu na 2021.godinu. Lani je u 22 slučaja izvršena zaplijena opojne droge, neki su od podataka koje je naveo Kadić, koji je također rekao, da policija radi sa smanjenim brojem ljudstva.

Gradsko vijeće Konjic je ovaj izvještaj primilo k znanju, jer nema nadležnost za njegovo usvajanje. U raspravi o ovoj temi govorili su gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, vijećnici Ibro Hero i Dženan Lepara.

 Vijećnicima je dostavljena Informacija o izvršenju Budžeta Grada Konjica u prva tri mjeseca ove godine, a Ibro Hero je postavio dva vijećnička pitanja: o statusu Gradske apoteke Konjic, te o imovinsko pravnom statusu displeja kod Pošte.

Vijećnici Gradskog vijeća Konjic danas su na rukama imali bijele trake u znak sjećanja na na 3.176 ubijenih i nestalih Prijedorčana tokom rata u Bosni i Hercegovini, među kojima 102 djece.

Snimak 25. sjednice Gradskog vijeća Konjic u programu Radio Konjica biće emitovan u četvrtak, 1.juna 2023.godine, od 10 sati.

radiokonjic.ba

31.05.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima