back to top
18.3 C
Konjic
19 Maja, 2024

Održana javna rasprava o Regulacionom planu Trešanica-Centar II

Danas je u sali Gradskog vijeća Konjic održana  javna rasprava o Regulacionom planu Trešanica- Centar II koja je izazvala zainteresovanost građana koji žive na prostoru koji je obuhvaćen regulacionom planom. Građani su, uglavnom, imali pitanja u vezi s njihovim stambenim objektima, ali i javnim prostorom, zelenim površinama i sl. Nosilac izrade regulacionog plana je Urbis centar d.o.o Banja Luka, koji posljednje dvije godine rade na ovom projektu. Belma Sokolović, šef Odsjeka za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove Grada Konjica, kazala je da su zadovoljni današnjom posjetom građana javnoj raspravi.

održana javna rasprava o regulacionom planu trešanica-centar ii

“Granice obuhvata su takve da je to površina od 13,7 ha (hektara) i to je samo jezgro grada i veoma je zahtjevo područje za rješavanje. Nosilac izrada u dogovoru sa nama je imao stvarno težak zadatak, jer je teško na već izgrađenom području napraviti idealno rješenje. Lako je napraviti prostorno-planski akt kada se to radi od nule i kad imate neizgrađeno zemljište na kojem treba osmisliti koncepciju novog akta. Samim tim je ovo područje već izgrađeno i tu se nalaze tri naselja, Trešanica, Luka i Centar. Mi smo se potrudili da iznađemo neki modus i da napravo rješenje koje će biti na zadovoljstvo svih nas”-navela je Sokolović.

Ljilja Dmitrović, šef radnog tima iz Urbis centra d.o.o Banja Luka, navela je da je plan dosta velik i da je vrlo malo prostora ostalo za intervencije.

“Ovdje je najvažnije bilo da se u skladu sa vlasničkom strukturom riješi građevinsko zemljište pripadajuće svim postojećim objektima koji su ranije izgrađeni, a bez svojih građevinskih parcela, da se riješi saobraćaj i da se pojedinačni zahtjevi budućih investitora i vlasnika zemljišta pokušaju sagledati sa pozitivne stvarno, stručno i prostorno moguće i da se vidi pod kojim uslovima se na tim lokalitetima, koji su neizgrađeni, mogu graditi neki novi objekti koji su potreba građanstva sada u ovom periodu. Plan se donosi na deset godina, a očekujemo da regulacioni plan bude usvojen do kraja ljeta odnosno početka jeseni”-izjavila je Dmitrović.

održana javna rasprava o regulacionom planu trešanica-centar ii

Rok za podnošenje primjedbi i sugestija u pisanoj formi na Regulacioni plan Trešanica- Centar II je sedam dana.

radiokonjic.ba

14.05.2024.

samra@radiokonjic.ba

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima