Drugi upravo čitaju

Porodično nasilje u BiH: Majka kćerku pretukla mašinicama za žar

Svaka treća žena u BiH je žrtva nasilja u porodici. Međutim, koliko je često nasilje nad ženama postalo sinonim da kada se kaže nasilje u porodici, auto…

www.oslobodjenje.ba

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima