back to top
17.3 C
Konjic
20 Maja, 2024

Sinoć održana vanredna proširena sjednica Kolegija Gradskog vijeća Konjic

Povod je bio Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, koji je Klub zastupnika HDZ-HNS uputio u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku/ Prošireni Kolegij apelirao na Parlament Federacije BiH da se ovaj Zakon u formi i proceduri kako je predložen, ne nađe na dnevnom redu

Sinoć je u zgradi Gradske uprave Konjic održana vanredna proširena sjednica Kolegija Gradskog vijeća Konjic.

Povod za održavanje sjednice, sa samo jednom tačkom dnevnog reda, je bio Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, koji je Klub zastupnika HDZ-HNS uputio u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Smatrajući da se radi o Prijedlogu Zakona koji bi imao nepovoljan utjecaj na prihodovnu stranu budžeta Grada Konjica, Savjet gradonačelnika je hitno reagovao i formirao Radnu grupu koja je u skladu s nadležnostima donijela određene zaključke, te je sazvana vanredna proširena sjednica Kolegija Gradskog vijeća Konjic, kojoj su prisustvovali zastupnici u Skupštini HNK i delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH, koji dolaze iz Konjica.

Eventualno usvajanje navedenog prijedloga zakona bi se u znatnoj mjeri negativno odrazilo na strukturu budžetskih prihoda Grada Konjica, te je jučer prošireni Kolegij Gradskog vijeća apelirao na Parlament Federacije BiH da se ovaj Zakon u formi i proceduri kako je predložen, ne nađe na dnevnom redu.

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata usvojen je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 30. avgusta 2002.godine, a na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH 23. jula 2002. godine. Zakon je mijenjan i dopunjavan četiri puta, od čega, u dva navrata Odlukom Visokog predstavnika.

Pojašnjavajući pravne osnove za apel upućen Parlamentu Federacije BiH, kako se navedeni Prijedlog Zakona ne bi našao na dnevnom redu u formi u kojoj je predložen, pomoćnica gradonačelnika Konjica Mirna Habibija Sultanić, naglasila je da se na prvo čitanje uočava nelogičnost formulacije Prijedloga izmjene stava 2. predmetnog Zakona s obzirom da je naknada određena stavom 1., odnosno 3., a u Prijedlogu izmjene stava 2. je navedeno da će naknadu odrediti Parlament Federacije BiH na prijedlog Vlade Federacije BiH.

“To Prijedlog Zakona čini kontradiktornim, ne samo u odnosu na stav 1. i 3. predmetnog člana, za koji se traži izmjena, nego i u kontekstu cjelokupnog zakona – kazala je Habibija Sultanić, naglašavajući kako je iz cijele priče izbačena Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, iako su Zakonom o električnoj energiji Federacije BiH, koji je donesen ne tako davno, u ovoj godini, jasno određeni i ciljevi i nadležnosti Regulatorne komisije u sektoru električne energije. Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH članom 172. određeno je da, kada nije u pitanju složen i obiman zakon podnosilac Prijedloga Zakona može predložiti da se Prijedlog Zakona pretresa po skraćenom postupku. Predmetni zakon nije obiman, ali je itekako složen, s obzirom na efekte njegove primjene na jedinice lokalne samouprave. S tim u vezi smatram da ne postoje uslovi da se Prijedlog izmjene Zakona pretresa po skraćenom postupku, tim više što je Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH član 34. određeno da je zakonodavac dužan pribaviti mišljenje od Saveza općina i gradova o svim pitanjima koja se odnose na dodjelu sredstava, kao i svim promjenama zakona, koje mogu uticati na finansijske obaveze jedinica lokalne samouprave, a primjena ovoga zakona itekao može imati negativne efekte na sredstva jedinice lokalne samouprave“ –  kazala je Mirna Habibija Sultanić.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove Grada Konjica uradila je analizu eventualne primjene i efekata na budžet Grada Konjica, koju pojašnjava Adnan Špago, pomoćnik gradonačelnika Konjica.

“Sa aspekta finansija dovoljno je bilo povući paralelu ovog Prijedloga izmjena Zakona, koji je, na neki način konfuzan, nedorečen, sa postojećim Zakonom. Napravili smo jednu fiskalnu procjenu posljedica na budžet i može se doći do zaključaka da bi eventualno njegova primjena mogla imati štetne posljedice po našu lokalnu zajednicu”- naglasio je Špago.

“Proširenoj sjednici Kolegija Gradskog vijeća Konjic odazvali su se svi predstavnici Konjica koji participiraju u zakonodavnom tijelu Skupštine HNK i Parlamentu Federacije BiH. Kolegij Gradskog vijeća je u potpunosti podržao Zaključke koje je izradila Radna grupa koju je formirao Savjet gradonačelnika, a ti se Zaključci podudaraju sa mišljenjem koje je na pomenuti Prijedlog Zakona dala Vlada Federacije BiH. U tom smislu prošireni Kolegij Gradskog vijeća apelira na Parlament Federacije BiH da se ovaj Zakon u formi i proceduri kako je predložen, ne nađe na dnevnom redu” – rekao je predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda.

amila@radiokonjic.ba /Grad Konjic

17.11.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima