Sutra otvaranje izložbe pod nazivom “Konjic u osmanskim dokumentima”

0

Narodni univerzitet Konjic u saradnji sa Yunus Emre institutom Mostar, u okviru projekta “Konjic u svjetlu očuvanja tradicionalne baštine” organizuje  izložbu “Konjic u osmanskim dokumentima”.

Otvaranje izložbe će biti upriličeno u Galeriji Narodnog univerziteta Konjic, u petak 22. Jula 2022. godine s početkom u 20 sati.

Izložba arhivskih osmanskih dokumenata o Konjicu predstavlja važan događaj sa kulturno-historijskog aspekta, jer vrijedni arhivski dokumenti govore o historijskom razvoju samog grada, njegovom značaju u administrativno-upravnom kontekstu Osmanske države, demografskoj slici koja je bila prisutna u prvim godinama osnivanja samog grada, koji je u historijskim dokumentima evidentiran pod nazivom Koniće, što govori o tome da je grad bio tačka presjedanja konjanika i izaslanika koji su prilikom službenih posjeta i aktivnosti redovno odmarali u tom malom gradiću, strateški važnom mjestu na obalama rijeke Neretve, koje povezuje gradove Sarajevo i Mostar.

sutra otvaranje izložbe pod nazivom "konjic u osmanskim dokumentima"
Foto: Centar za Kulturu – Narodni Univerzitet Konjic

Dokumenti su najbolji pisani primjer i svjedok toj međukulturnoj, međureligijskoj, međunacionalnoj harmoniji koja je kroz tolerantni osmanski sistem vladala dugi niz godina vladavine Osmanske države na ovim prostorima. Oni svjedoče o dešavanjima koja su obilježila taj period, kako su nastajale  mnogobrojne zanatske aktivnosti i na taj način doprinosile ekonomskom razvoju ove sredine. Uz sve to prikazuju svjedočenja mnogobrojnih državnih izaslanika i službenika ne samo Osmanske države, nego i evropskih predstavnika, putopisaca koji su svoja zapažanja prenijeli kroz pismene tragove koji predstavljaju djela i dokumente od izuzetnog i krucijalnog značaja za sve Konjičane, ali i narode cijele Bosne i Hercegovine. Kulturna, vjerska, etnička interakcija, tolerancija koja je bila neizostavna, svakako svjedoči o ljepoti svakodnevnog života ljudi na ovim prostorima. 

Ovi dokumenti, također svjedoče i o promjenama koje su se događale pred sami kraj vladavine Osmanske države, dolaskom Austro-Ugarske monarhije kao i period Jugoslavije, a prikazuju negativne i pozitivne efekte koje su nove vlasti ostavile na ekonomski, društveni, politički aspekt ovog društva, kao i psihički i svaki drugi vid pritisaka s kojima su se nosili stanovnici ovih područja, te kako i na koji način su se dešavale demografske promjene i čime su one bile motivisane.

Iščitavajući tekst koji je pripremljen od strane ovog vrsnog poznavaoca historije Bosne i Balkana kroz osmanski period, susrećemo se sa dokumentima koji govore o cijelom društveno-administrativnom uređenju koje je kontinuirano funkcionisalo kroz period vladavine Osmanlija.

Dokumente govore o javnom redu i miru, vjerskim pravima, ekonomskim prilikama, obrazovanju, zdravstvu i svim drugim bitnim segmentima svakodnevnog društvenog života.

Priređivač izložbe Yıldırım Ağanoğlu je turski historičar, istraživač i pisac porijeklom iz sandžačkog grada Prijepolje, koji se dugi niz godina bavi naučno-istraživačkim radom, pogotovo o temi Rumelije i historijskih arhivskih dokumenata, koji govore o kompleksnosti ovog podneblja i društveno ekonomskim, socijalnim prilikama, etničkom i demografskom strukturom, kao i svim ostalim segmentima svakodnevnog života naroda ovog podneblja kroz jedan dugi historijski period, posebno stavljajući akcenat na period vladavine Osmanske države. Svojim učešćem na mnogobrojim domaćim i internacionalnim panelima, konferencijama priređivač nastoji približiti i zainteresovanoj javnosti predstaviti tu religijsko-kulturološku raznolikost, kao i sve problematike koje su motivisane unutrašnjim ili vanjskim faktorom pratile tu percepciju.