back to top
12.5 C
Konjic
22 Aprila, 2024

U Bradini održana Javna rasprava o projektu „Studija utjecaja na okoliš i duštvo VE Bitovinja“

Vrijednost projekta je oko 200 miliona KM, a radovi na izgradnji VE Bitovinja trebali bi početi naredne godine

U MZ Bradina danas je održana Javna rasprava o projektu izgradnje “Studije utjecaja na okoliš i društvo vjetroelektrane Bitovinja”. Javnu raspravu su u ime konzorcija izvođača i nositelja izrade Studije, organizovali predstavnici firme Oikon-Instituta za primjenjenu ekologiju iz Zagreba, a prisustvovali su i predstavnici nositelja projekta, JP Elektroprivreda BiH. Vrijednost projekta je oko 200 miliona KM.

Cilj organizovanja današnje Javne rasprave bilo je prikupljanje mišljenja stanovnika MZ Bradina, kao i predstavnika planinarskih, lovačkih i ostalih društava koji djeluju na tom području, o načinu na koji trenutno koriste prostor na koji se planira izgradnja VE Bitovnja, te upoznavanje mještana sa ovim projektom.

Božica Šorgić u ime firme Oikon iz Zagreba, prezentovala je projekat, dok je predstavnik JP Elektroprivrede BiH, pojasnio njihovo djelovanje pri izradi projekta.

u bradini održana javna rasprava o projektu „studija utjecaja na okoliš i duštvo ve bitovinja“
U Bradini održana Javna rasprava o projektu „Studija utjecaja na okoliš i duštvo VE Bitovinja“

Na Bitovinji planiramo realizovati veliki projekat, Vjetropark Bitovinja, snage do 90 megavati (MW) sa investicijom od 200 miliona KM” – izjavio je Mustafa Musić pomoćnik generalnog direktora za razvoj u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

„Mi smo sada u fazi pripreme investiciono tehničke dokumentacije, a sva dokumentacija bi trebalo da bude pripremljena do kraja oktobra. Dio gradnje bi mogao, možda, početi krajem 2024. godine ili početkom 2025. godine, a projekat bi trebao biti završen 2026. godine“ – izjavio je Musić, navodeći da je kompletan Vjetropark Bitovinja smještena na području grada Konjica.

„Benefiti koje grad može očekivati da će u fazi izgradnje biti angažovane sve lokalne kompanije koje budu imale kapciteta i mogle raditi na tom projektu, tokom njegove izgradnje, a kada se Vjetropark Bitovinja izgradi, dio ljudi sa ovoga područja će biti uposlen u vjetroparku. Naravno, Grad Konjic će imati benefite od koncesije nakod izgradnje“ – dodao je Musić.

Predsjednik Mjesne zajednice Bradina Mujo Avdibegović rekao je da je zadovoljan odzivom mještana, koji su došli iz svih sela na ovu radionicu. Mještani su tražili odgovore od predstavnika investitora, JP EP BiH, a s tim ciljem sno organizovali ovaj sastanak, naveo je Avdibegović.

„MZ Bradina i Grad Konjic su insistirali da se mještani upoznaju o gradnji Vjetroparka Bitovinja. Svi su imali mogućnost da postave pitanje i dobiju odgovor. Plato Vjetroparka Bitovinja će biti uređen, neće biti štete kada je u pitanju flora i fauna, a kada se završi ovaj projekat tražili smo da u fokusu, prilikom zapošljavanja budu ljudi iz naše lokalne zajednice“ – izjavio je Avdibegović.

Mještani su podržali projekat izgradnje vjetroelektrane, a dogovoreno je da će se predsjednik MZ Bradina zajedno sa mještanima usaglasiti i poslati izvođaču i nositelju projekta, zahtjeve koji bi se trebali ispuniti izdradnjom VE Bitovnja, a od koji će stanovnici podbitovinjskih sela ali i svi oni koji borave u tom dijelu, imati koristi.

radiokonjic.ba

16.06.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima