back to top
25.5 C
Konjic
25 Jula, 2024

Udruženje penzionera Grada Konjica: U toku prijave za korištenje besplatne banjske rehabilitacije

Udruženje penzionera Grada Konjica obavještava članove da je Federalni zavod PIO obezbijedilo određeni broj besplatnih banjskih liječenja u banjsko-klimatskim lječilištima u trajanju od 10 dana. Udruženju penzionera Konjic dodijeljeno je 11 mjesta.

Opšti uslovi korištenja su:

-da zdravstveno stanje zahtjeva banjsku rehabilitaciju;

-da penzija ne prelazi 1,5 najniže penzije u FBiH (847,77)

– da nema drugih ličnih primanja;

-da do sada nije koristio-la ovaj vid rehabilitacije-besplatne banje.

Pored opštih uslova lica zainteresovana za banjsko liječenje trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju i to:

-fotokopija posljednjeg čeka penzije;

-fotokopija medicinske dokumenatcije sa preporukom o nužnosti banjskog liječenja;

-izjava u kojoj korisnik penzije izjavljuje da nema drugih ličnih primanja, te da nije bio do sada na rehabilitaciji o trošku Federalno zavoda PIO;

-predočenje lične karte na uvid.

Rehabilitacija će se provesti u periodu od 01.02. do 31.12.2024.godine (po planu i programu klimatsko-banjskih lječilišta).

Prijave o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti u Udruženje penzionera Grada Konjica, Varda 31A, do popune mjesta, a najkasnije do 29.februara 2024.godine do 12 sati.

Napomena:

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Udruženje penzionera će obavijestiti odabrane kandidate.

radiokonjic.ba/udruženjepenzionerakonjic

05.02.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]