back to top
25.5 C
Konjic
25 Jula, 2024

Vlada FBiH: Penzije veće za pet posto

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila akontativno usklađivanje penzija u iznosu od pet posto od 1. januara 2024. godine, a koje će se penzionerima isplaćivati od februara ove godine. 

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj, sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike primila na znanje i odobrila Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju penzija u skladu sa članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u iznosu od pet posto.

Federalna vlada opredjeljenja je da u skladu sa ovim zakonom omogući akontativno usklađivanje penzija počev od 1.1.2024. godine uzimajući u obzir posljedice globalne inflacije i materijalni položaj penzionera.

Kako je obrazloženo, članom 79. Zakona o PIO propisano je da se penzije usklađuju 15. aprila svake godine na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je dostavio Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike Odluku Upravnog odbora Zavoda o akontativnom usklađivanju penzija u skladu sa članom 79. ovog zakona u iznosu od pet posto, a što je u skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima Zavoda za tekuću godinu. Ovom odlukom propisano je da se penzije usklađuju akontativno za pet posto, osim najviših penzija ostvarenih po Zakonu počev od 1.3.2018. godine i penzija ostvarenih u 2024. godini, sa izuzetkom minimalnih i zajamčenih penzija. Također, osnovicu za povećanje predstavlja penzija koja je korisniku prava pripadala za mjesec decembar 2023. godine.

U obrazloženju je također navedeno da je prema dostupnim podacima o kretanju bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) i indexa potrošačkih cijena (CPI) procjena da bi se procenat redovnog usklađivanja penzija počev od 1.1.2024. godine, trebao kretati u procentu od šest do sedam posto.

Konačno usklađivanje penzija izvršit će se 15. aprila ove godine, nakon što Federalni zavod za statistiku objavi podatke o rastu potrošačkih cijena u 2023. godini, kao i rastu bruto domaćeg proizvoda za prošlu godinu.

radiokonjic.ba / Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću

29.01.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]