back to top
18.3 C
Konjic
19 Maja, 2024

Vlada HNK održala 17. sjednicu

Na današnjoj, 17. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Prijedlog Izvještaja o radu Vlade za 2023. godinu te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru. Usvojen je i Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju HNK-a za 2023. godinu, dok Vlada nije dala saglasnost na Finansijski plan te agencije za tekuću godinu.

Nastavljajući pružati jaku podršku razvoju Aerodroma Mostar kao strateškog privrednog subjekta u Kantonu, Vlada je na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, sa pozicije ”Transfer drugim nivoima vlasti”, odobrila prenos 500.000,00 KM Gradu Mostaru za Aerodrom Mostar.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za plate uposlenih u osnovnim i srednjim školama, a predmetna se odluka odnosi na spremačice kojima je platni koeficijent povišen sa 1,21 na 1,31. Donesena je i Odluka o visini plate i visini naknada za topli obrok i prevoz za asistente u nastavi za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u neto iznosu od 800 KM, dok će visina naknada za topli obrok i prevoz biti utvrđena u iznosu kao i za sve budžetske korisnike.

Takođe, usvojen je Izvještaj o radu Žalbenog vijeća Vlade HNK-a za period od 27.3.2023. godine do 27.3.2024. godine. Na sjednici je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za sklapanje Aneksa Sporazuma o obročnom plaćanju dugovanja za najam poslovnih prostorija s Gradom Mostarom u iznosu od 125.476,32 KM za period od 1.7.2021. do 30.6.2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a usvojeno je niz odluka o odobravanju budžetskih sredstava za podršku organizacije naučno-stručnih skupova i simpozija. Usvojena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite sa pozicije ”Sufinansiranje Zavoda za javno zdravstvo” u iznosu od 177.000,00 KM za redovne mjesečne tranše.

Vlada je odobrila izdvajanje novčanih sredstava za podršku djelovanju Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales Mostar, Udruženja Caritas Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Sv. Josipa Radnik Čitluk, Centra za stara lica Podvelež Mostar te udruženjima Merhamet, Crveni križ HNK-a, Sigurnoj kući te Domu za stara i iznemogla lica Sveta obitelj.

Vlada je pružila podršku djelovanju Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje lica sa invaliditetom i drugih lica Stolac, te prihvatila prijedlog o korekcijama cijena usluga smještaja.

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je dala saglasnost za raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata iz oblasti kulture u iznosu od 240.000,00 KM te Javnoga poziva za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti sporta u iznosu od 280.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojen je Program utroška novčanih sredstava podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2024. godinu.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza usvojena je Odluka kojom je Upravi za ceste odobreno 210.000,00 KM za nabavku automatskih brojača saobraćaja.

Danas je prihvaćen Izvještaj o provedbi Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanja u HNK-u periodu 2021. – 2024. godina. Raspravljajući o spomenutom izvještaju, Vlada je pohvalila rad Stručnog tima za nadzor i provedbu Lokalnog akcionog plana, ohrabrujući ih da nastave sa aktivnostima još jačeg uključivanja romske zajednice u svakodnevni život i društvene tokove.

radiokonjic.ba/Vlada HNK

25.04.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima