back to top
25.5 C
Konjic
25 Jula, 2024

Vlada HNK: Osigurano 25.800 KM za učenike generacije u HNK

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, na 203. redovnoj sjednici, usvojila Odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike HNK-a za period 2024. – 2026. godina kojima su utvrđeni smjer i ciljevi ekonomske i fiskalne politike za predstojeći trogodišnji period. Razvojni ciljevi, između ostalih, su: ubrzan privredni razvoj, prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj, kao i resursno efikasan i održiv razvoj te transparentan, efikasan i održiv javni sektor.

Prihvaćen je Prijedlog zaključka o usvajanju Informacije Kantonalnog javnog pravobranilaštva o radu te institucije na provođenju postupaka o vansudskim nagodbama u periodu od 1. novembra 2015. do 5. juna 2023. godine. U raspravi je istaknuto kako je Vlada, provodeći kontinuirane aktivnosti u vezi sa rješavanjem pravomoćnih sudskih rješenja, na ime vansudskih nagodbi dosad izdvojila više od 35 miliona KM budžetskih sredstava, dok je sklapanjem tih nagodbi dosad ostvarila više od 25 miliona KM ušteda budžetskog novca isključenjem kamata na dosuđene iznose.

Vlada je danas, po prvi put, usvojila Odluku o odobravanju 25.800,00 KM koji će biti raspoređeni učenicima generacije u iznosu od 300,00 KM po nagrađenom učeniku. Riječ je o 86 učenika iz osnovnih i srednjih škola s prostora HNK-a koji su, na osnovu odluka škola, nagrađeni kao učenici generacije za školsku 2022. / 2023. godinu.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa Gradom Mostarom kojom je regulisan nastavak boravka institucija Vlade HNK-a u zgradi Đačkoga doma, kao i nastavak izmirenja finansijskih obaveza prema Gradu, do konačnog prelaska Vlade u novu zgradu koja će biti uređena u prostorima bivšega hotela Ero.

Na današnjoj je sjednici prihvaćen Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za 2022. godinu. Istaknuto je kako je, u ovom sazivu Vlade, provedeno više od 400 općih i kontrolnih inspekcijskih nadzora u svim predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Kantonu te kako sistem u svim obrazovnim institucijama HNK-a danas funkcionira na visokom nivou.

Prihvaćen je i Izvještaj o stanju na polju lovstva za 2022. / 2023. godinu za područje HNK-a. Zaključeno je kako HNK ima velike potencijale u lovstvu koji nisu dovoljno iskorišteni te kako je neophodno poduzeti aktivnosti o dodijeli u zakup lovišta koja dosad nisu bila predmetom zakupa, a istodobno zaštitu divljači podići na znatno veći nivo.

Vlada je danas donijela i niz drugih odluka, rješenja i zaključaka.

radiokonjic.ba

20.06.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]