back to top
27.3 C
Konjic
25 Jula, 2024

Vlada HNK podržala kampanju u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona podržala je akciju ”16 dana aktivizma” koju je organiziralo Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH u okviru obilježavanja globalne kampanje u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Cilj je jačanje svijesti o potrebi zaustavljanja nasilja nad ženama i djevojčicama, a nadležno je federalno ministarstvo ove godine univerzaliziralo kampanju, želeći joj pojačati vidljivost i doseg.

Inače, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potpisalo je Opću deklaraciju o saradnji protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u FBiH sa pet sigurnih kuća sa područja Federacije, raspoređenih u Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici. Time je preuzeta obaveza, među ostalim, i osigurati sigurna skloništa za žene žrtve nasilja, te pojačanje aktivnosti na podizanju svijesti u cilju smanjenja stigmatizacije žrtava i poticanja zajednice na aktivno učestvovanje u prevenciji nasilja. Ministarstvo se obavezalo i da zagovara jačanje zakonskih mjera i institucionalnog okvira kako bi osigurali brzu, efikasnu i pravednu pravnu zaštitu žena žrtava nasilja, ali i poticati saradnju između pravosudnih organa i organizacija koje pružaju podršku žrtvama.

„Sami su bedževi simboličan čin, a na svima je nama da snažno dignemo glas i povlačimo konkretne poteze kako bismo upozorili na ovu sramotnu i, nažalost, u posljednje vrijeme učestaliju pojavu zlostavljanja žena, djevojčica i uopće djece i nezaštićenih osoba. Naravno da ćemo svesrdno stati uz svaku inicijativu koja djeluje u ovom smjeru, a i sami, u našem radu, u sami vrh prioriteta stavljamo izgradnju sigurnog društva koje radi na prevenciji nasilja, takođe i na oštrom sankcionisanju nasilnika i pružanju pune podrške žrtvama svakog oblika nesnošljivosti, agresivnosti i zlostavljanja“ poručila je premijerka HNK-a Marija Buhač.

Vlada HNK/radiokonjic.ba

12.12.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]