back to top
25.5 C
Konjic
20 Jula, 2024

Vlada HNK: Usvojen Nacrt strateškog plana razvoja boračkog poduzetništva

Na prvom dijelu danas započete 184. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, usvojila Nacrt Strateškog plana razvoja boračkog preduzetništva na području HNK za period 2022.-2025. godine.

Na prvom dijelu danas započete 184. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, usvojila Nacrt Strateškog plana razvoja boračkog preduzetništva na području HNK za period 2022.-2025. godine. Ciljevi Strateškog plana vezani su za uspostavljanje poticajnog okruženja za promociju i razvoj boračkog preduzetništva kako bi se smanjile društvene razlike, potaknula resocijalizacija i osiguralo povećanje nivoa zaposlenosti, te pravednija raspodjela društvenog bogatstva posebno u kontekstu podrški posebnim društvenim grupama kao što su borci i članovi njihovih porodica.

Tokom rasprave istaknuto je kako se radi o iznimno važnom strateškom dokumentu, a njegovim usvajanjem Vlada potvrđuje spremnost da svim borcima, posebno preduzetnicima, osigura podršku za njihove razvojne-preduzetničke projekte.

Vlada je također usvojila Odluku o utvrđivanju uslova i načina uvođenja u sistem zdravstvenog osiguranja zdravstveno neosiguranih vjerskih službenika. Pravo na zdravstveno osiguranje imati će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugoj osnovi, a najduže do navršenih 65. godina života.

Također, Vlada je razmotrila Program Ministarstva za pitanja boraca o sticanju radnog iskustva i usavršavanja djece poginulih boraca u organima uprave i ustanovama HNK, koji za cilj ima da djeci poginulih boraca olakša integraciju na tržište rada i kroz sticanje radnog iskustva i usavršavanjem na odgovarajućem radnom mjestu spriječi njihovu dugotrajnu nezaposlenost, a o čemu će se izjasniti na nastavku sjednice.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanja značajnih datuma iz Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM, te Odluku o odobravanju 50.000,00 KM za finansiranje izgradnje zajedničkih spomen obilježja poginulih boraca.

Također, usvojena je i Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovog kućanstva u iznosu od 3.600,00 KM.

Vlada je, također, usvojila i uputila u dalju skupštinsku proceduru  Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u HNK, u koji je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo uvrstila prijedloge i primjedbe koji su istaknuti tokom rasprave, kao i prijedloge jedinica lokalne samouprave.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, usvojila  Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama s Tarifom, te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru. Ovim prijedlogom izvršene su dopune Zakona koje su se kroz praksu primjene pokazale potrebnim. Također je usvojen Prijedlog Uredbe o naknadama za vrijeme provedeno u pripravnosti za rad, odvojeni život od porodice i smještaj na mjestu rada.

Vlada je dala saglasnost na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove ”Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba” Stolac za period od 1.1. do 30.6. 2022. godine. Istaknuto je kako je je u tom periodu Ustanova pružila smještaj za 150 korisnika za koje je osigurana cjelodnevna zdravstvena zaštita, te redovni pregledi psihijatra, neuropsihijatra i doktora opće prakse.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za deset elektroenergetskih objekata foto naponskih elektrana ”PLINOMATIC”.

Iz resora Ministarstva privrede razmotrene su i usvojene Informacija o realizaciji elektroenergetskog bilanca i Informacija o realizaciji prometa naftnih derivata za prvih šest mjeseci ove godine na području HNK.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o uslovima, načinu prikupljanja i raspodjele sredstava ostvarenih od korištenja poljoprivrednog zemljišta u HNK.

Današnja sjednica Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona započela je minutom šutnje za tragično stradale članove porodice Krstić.

Odjel za odnose s javnošću Ureda predsjednika Vlade HNK

27.09.2022.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]