back to top
12.5 C
Konjic
22 Aprila, 2024

Vlada HNK: Za lokalne ceste jedinicama lokalne samouprave 1.500.000,00 KM; Gradu Konjicu 180.000,00 KM

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je nastavljajući podršku jedinicama lokalne samouprave usvojila Odluku o konačnom odabiru, odobravanju i prenosu novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2022. godinu za lokalne ceste jedinicama lokalne samouprave u HNK u iznosu od 1.500.000,00 KM, i to: Gradu Mostaru 785.000,00 KM, Gradu Stocu 270.000,00 KM, Gradu Konjicu 180.000,00 KM, Općini Neum 125.000,00 KM, Općini Prozor-Rama 90.000,00 KM i Gradu Čapljina 50.000,00 KM .

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je  usvojila odluke o odabiru korisnika po stavkama ”Ostali izdaci za kulturu” i ”Ostali izdaci za sport” .

Usvojenim Odlukama  izdvojeno je ukupno 480.000,00 KM budžetskih sredstava za direktnu podršku projektima kulturnih i sportskih kolektiva s prostora cijelog Kantona, i to iznos od 240.000,00 KM za sport i 240.000,00 KM za kulturu.

Vlada je, također, usvojila Odluku o pristupanju raspisivanja Javnog oglasa za imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK i Javnog oglasa za imenovanje direktora Kantonalnog zavoda za besplatnu pravnu pomoć.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Ustanove “Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Stolac za iduću godinu u iznosu od 2.404.500,00 KM.

Nakon što je Vlada na 189. sjednici usvojila Nacrt Budžeta za 2023. godinu, te zadužila Ministarstvo finansija da u njega ugradi sve usvojene primjedbe i prijedloge, na današnjoj sjednici konstatirano je kako Nacrt Budžeta za 2023. godinu iznosi 318.086.230,00 KM. Također, Vlada je usvojila i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2023. godinu.

Još jednom je istaknuto kako je u Nacrtu Budžeta za 2023. godinu, koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru, zadržana razvojna dimenzija, odnosno uvećana su sredstva za privredu, poljoprivredu i turizam. Također, podržani su strateški projekti jedinica lokalne samouprave. U Nacrtu su planirana i sredstva kojima će Vlada i dalje podržavati brojne aktivnosti u obrazovanju, sportu, kulturi te drugim područjima bitnim za razvoj Kantona, a predviđena su i potrebna sredstva za ispunjavanje obaveza vezanih za kolektivne ugovore sa sindikatima korisnika Budžeta.

Ured Vlade HNK za odnose sa javnošću

16.12.2022.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima