back to top
25.5 C
Konjic
25 Jula, 2024

Vlada HNK: Podrška turističkim projektima i dodatne isplate po vansudskim nagodbama

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je 8. sjednici, na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, usvojila odluke  o izboru korisnika finansijskih podrški iz sredstava ”Transfer drugim nivoima vlasti” utvrđenih Rebalansom Budžeta HNK-a za 2023. godinu. Tim je odlukama za infrastrukturne turističke projekte izdvojeno 550.000,00 KM, potom za projekte iz oblasti zaštite okoliša 400.000,00 KM te za turističke manifestacije u gradovima i općinama HNK-a 300.000,00 KM. Za isti je resor usvojena i Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli novčanih sredstava planiranih Rebalansom Budžeta za 2023. kojom je povećana pozicija ”Transfer neprofitnim organizacijama” za iznos od 200.000,00 KM u cilju podrške udruženjima i neprofitnim organizacijama koje ulažu napore kako bi unaprijedili kantonalnu turističku ponudu.

Vlada je danas usvojila Informaciju o radu i efektima rada Inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša u 2023. godini. Ocijenjeno je da je u izvještajnom periodu nastavljen intenzivan inspekciji nadzor iz nadležnosti resornog ministarstva čime su značajno unaprijeđeni pravni okvir i poslovanje subjekata nadzora u skladu sa zakonskim propisima. Ministarstvo je danas zaduženo, u cilju zaštite javnog interesa i unapređenja poslovnog okruženja, osigurati materijalne pretpostavke za još intenzivniji inspekciji nadzor iz svoje nadležnosti.

Nastavljajući započete aktivnosti u vezi sa rješavanjem pravosnažnih sudskih presuda / rješenja, Vlada je usvojila Odluku o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o vansudskoj nagodbi i isplati potraživanja pravnim i fizičkim licima iz Rebalansa Budžeta HNK-a za 2023. godinu po zaključenim ugovorima o vansudskoj nagodbi za čiju je namjenu odobreno 517.138,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava utvrđenih Rebalansom Budžeta HNK-a za 2023. godinu sa pozicije Ministarstva za plaćanje naknade u obrazovnim ustanovama u svrhu sufinansiranja upisa djece pripadnika boračke populacije na visokoškolske ustanove u školskoj 2023. / 2024. u iznosu od 18.800,00 KM za ukupno 94 korisnika te naknade.

Vlada je usvojila i Program utroška novčanih sredstava osiguranih Rebalansom Budžeta HNK-a za 2023. godinu Upravi za prognanike i izbjeglice sa pozicije ”Pomoć u održivom povratku”, kao i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Rebalansom sa pozicije ”Tekući transferi neprofitnim organizacijama” u iznosu od 60.000,00 KM.

radiokonjic.ba/vladahnk

28.12.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]