back to top

Marketing

 

Marketing:
+387 36 735-121

Redakcija :
Email: rtvka@bih.net.ba
Tel/fax
+387 36 726-267
Mob +387 61 430 544

Režija:
+387 36 727-230
+387 36 735-190

Informacije

 

Direktorica:
Amila Habibija

Redakcija/desk:
Jasminka Tabaković, Samra Džajić, Alisa Kudra, Amra Mušinović Husić

Produkcija:
Medin Jusufović, Muamer Ćukle

Marketing:
Senad Šašić