back to top
23.3 C
Konjic
18 Maja, 2024

Skupština HNK usvojen Zakon koji garantuje pravo na dječiji dodatak za djecu sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je usvojila Izmjene i dopune Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u HNK-a kojima je uvedeno pravo na dječiji dodatak za djecu sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje će ostvariti sva djeca kojima je nalazom i mišljenjem nadležnog stručnog organa utvrđeno kako imaju poteškoće u razvoju ili invaliditet, bez obzira na visinu prihoda zajedničkog domaćinstva.

Pravo na dječiji dodatak ostvaruje i dijete sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduje nalaz, ocjenu i mišljenje Stručne komisije za utvrđivanje preostale sposobnosti i kategorizaciju djece ometane u fizičkom ili psihičkom razvoju ili Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Visina dodatka iznosi 19 % najniže plate u FBiH, utvrđene u skladu sa odredbama Zakona o radu, a za tu su namjenu u Budžetu HNK-a osigurana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Na ovaj će način djeca s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom, sa prebivalištem u HNK-a, koja dolaze iz domaćinstva u kojima ukupni mjesečni prihodi po članu ne prelaze 40 % najniže plate u FBiH ostvarivati pravo i prema zakonu sa federalnog i prema zakonu sa kantonalnog nivoa, dok će djeca s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koja dolaze iz domaćinstva u kojima ukupni mjesečni prihodi po članu prelaze navedeni iznos pravo na dječiji dodatak ostvarivati samo prema kantonalnom zakonu.

Skupštinski su poslanici također prihvatili Zakon o dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a. Razlog njegovog donošenja jest u činjenici da je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica FBiH, sve u cilju utvrđivanja jedinstvene primjene prioriteta pri zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica. Predmetne zakonske dopune ne iziskuju dodatna finansijska sredstva za njihovo provođenje.

Na sjednici je jučer usvojena i Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Čapljine. Također, data je saglasnosti i na Statut Zavoda za javno zdravstvo HNK-a kojim se organizacija i poslovanje Zavoda usklađuje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i propisima donesenim na osnovu tog zakona.

radiokonjic.ba

04.10.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima