back to top
18.3 C
Konjic
19 Maja, 2024

Vlada HNK-a usvojila strategiju razvoja male privrede

Vlada HNK-a prihvatila je i Informaciju o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz područja vodoprivrede, zaključno s 31.12.2022. godine koje su date na području općina Prozor-Rama i Neum te Grada Konjica.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na danas održanoj 206. sjednici primila je na znanje Informaciju o toku izrade Izmjena i dopuna Budžeta za 2023. godinu te usvojila Nacrt odluke o usvajanju Dokumenta okvirnoga Budžeta za period 2024. – 2026. uz Zaključak da resorna ministarstva i druga tijela uprave u roku od sedam dana dostave sve primjedbe i prijedloge na predloženi dokument.

Usvojena je i Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršavanju Budžeta HNK-a za period 1.1. – 31.3.2023. godine i 1.1. – 30.6.2023. godine te Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršavanju tekuće pričuve HNK-a za ista razdoblja.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, usvojila Strategiju razvoja male privrede u HNK-a za period 2023. – 2027. godina. Ta strategija predstavlja integrirani, multisektorski strateški dokument Hercegovačko-neretvanskog kantona i utvrđuje politike razvoja sektora male privrede, strateške ciljeve i prioritete koji predstavljaju putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategija razvoja male privrede HNK-a za period 2023. – 2027. godina utvrđena je, prije svega, u skladu s razvojnim pravcima, utvrđenim Strategijom razvoja HNK-a za period 2021. – 2027., kao i drugim relevantnim strateškim dokumentima HNK-a, BiH i FBiH, dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine. Značaj izrade toga sektorskog dokumenta ogleda se u planskom usmjeravanju razvoja maloga i srednjega preduzetništva na nivou HNK-a.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, Vlada je usvojila Odluku o konačnomu odabiru, odobravanju i prijenosu novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2023. godinu za lokalne ceste jedinicama lokalne samouprave u HNK-a u iznosu od 1.500.000,00 KM. Ovom će odlukom, za poslove rekonstrukcije i saniranja lokalnih prometnica, Gradu Mostaru biti doznačeno 795.000,00 KM (rekonstrukcija Ulice kralja Petra Krešimira IV., završna faza rekonstrukcije Ulice braće Fejić…), Gradu Stocu 305.000,00 KM, Gradu Konjicu 250.000,00 KM, Općini Neum 150.000,00 KM i Općini Jablanica 50.000,00 KM.

Vlada je usvojila i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Prijedlog organizacijskih shema srednjih škola u HNK-a. Prihvaćanjem organizacijskih shema, Vlada je još jednom iskazala razumijevanje

i dala puni doprinos rješavanju problema tehnološkoga viška u srednjim školama.

Usvojena je i Odluka o povećanju plata za asistente u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u HNK-a za školsku 2023. / 2024. godinu i visina naknade za topli obrok koja će biti utvrđena jednakom u iznosu kao i za sve korisnike koji platu primaju iz Budžeta HNK-a.

Danas je usvojena i Odluka o produženju važenja Odluke o upotrebi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2023. / 2024. godini. Također, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta odobren je utrošak u iznosu od 350.942,00 KM za nabavku nedostajućih udžbenika za učenike osnovnih škola u HNK-a. S obzirom na činjenicu da je Vlada prošle godina nabavila udžbenike za sve učenike od 1. do 9. razreda osnovne škole, današnjom su Odlukom, a nakon prikupljenih informacija od direktora škola i obavljenih razgovora s osnivačima, osigurana sredstva i za nabavku nedostajućih udžbenika. Realizacijom ove odluke svi učenici u HNK-u od 1. do 9. razreda osnovne škole i ove će godine dobiti besplatne udžbenike.

Vlada je usvojila i Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNK-a za 2023. godinu.

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu, kao i Finansijski izvještaj Ustanove ”Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac” za period od 1.1. do 30.6.2023. godine.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Popis poslovnih objekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva u skladu sa Protokolom o saradnji između Razvojne banke FBiH i HNK-a.

Iz resora Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći utvrđenih Budžetom HNK-a za 2023. godinu za rješavanje socijalnoga stambenog zbrinjavanja, nužnoga smještaja boraca i članova njihovih porodica i Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći utvrđenih Budžetom HNK-a za 2023. godinu za pokrivanje troškova liječenja.

Vlada je dala i Saglasnost na Program Ministarstva za pitanja boraca HNK-a o stjecanju radnoga iskustva i usavršavanju prioritetnih kategorija djece boraca u tijelima uprave i ustanovama HNK-a 2023., za što je osigurano 120.000,00 KM.

Vlada HNK-a prihvatila je i Informaciju o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz područja vodoprivrede, zaključno s 31.12.2022. godine koje su date na području općina Prozor-Rama i Neum te Grada Konjica.

Razmotrena je i prihvaćena Informacija o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNK-a u 2022. godini kojom je istaknut njihov veliki značaj, kao i smjernice za njihovo očuvanje i unapređenje.

Usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka, informacija i rješenja.

vlada HNK

radiokonjic.ba

29.08.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima