Drugi upravo čitaju

Konjic: Zatvorena 17. manifestacija “Dani Sejfullaha ef. Prohe”

Elvedina Cokoja Hebib dobitnica nagrade “Sejfullah ef. Proho” za...

Sedmični izvještaj o stanju sigurnosti na području odgovornosti PU Konjic

Prema izvještaju o stanju sigurnosti na području odgovornosti PU...

Šesnaestogodišnji FIDE majstor Sanjin Čulum iz Tuzle pobjednik turnira “Konjic Open 2024”

Šesnaestogodišnji FIDE majstor Sanjin Čulum iz Tuzle pobjednik je...

Udruženje “Žena za ženu” Konjic dodijelilo ovogodišnja priznanja

Večeras je Udruženje za pomoć i edukaciju “Žena za...

Numeracija objekata: Najčešća pitanja građana

Uputa za građane na čijim objektima ranije nije bilo broja i broj je tek određen, odnosno na čijim objektima je došlo do izmjene postojećeg broja

Projekat numeracije objekata implementira se već neko vrijeme i kod građana se javljaju određena pitanja. Najčešća pitanja su: Da li će postavljanje ili mijenjanje broja na objektu finansijski koštati vlasnika objekta, da li će morati mijenjati lične dokumente zbog promjene broja objekta, zašto je na nekim zgradama postavljen novi a još uvijek nije uklonjen stari broj, koja jeprocedura za građane na čijim objektima je došlo do promjene broja a taj podatak im je potreban za neke dokumente.

Na ta pitanja je odogovr dala pomoćnica gradonačelnika u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina  Mirna Habibija Sultanić.

numeracija objekata: najčešća pitanja građana
Mirna Habibija Sultanić, pomoćnica gradonačelnika u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina 

– Zašto se krenulo u postupak numeracije objekata, da li je to bilo neophodno?

Uspostavljanje adresnog registra je obaveza JLS propisana Zakonom o načinu označavanja i evidentiranju naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva HNK.

Proces uspostavljanja adresnog registra podrazumijeva usklađivanje stanja na terenu sa postojećim važećim odlukama Gradskog vijeća o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i naseljenih kvartova na urbanom području grada Konjica, evidentiranje objekata na terenu, provjera i usklađivanje obuhvata ulica određenih odlukom Gradskog vijeća sa stanjem na terenu, te određivanje brojeva u skladu sa pravilima propisanim Zakonom.

Obilaskom terena je utvrđeno da je na području grada Konjica, od cca 2500 objekata samo njih 729 bilo numerisano. Također, obzirom da je numeracija rađena davno, čak dok su bili drukčiji i nazivi i obuhvati pojedinih ulica, većinu postojećih brojeva nije bilo moguće zadržati jer se nisu mogli uklopiti u novu numeraciju, prilagođenu izmijenjenom broju građevina ulice odnosno naselja.

Ovim projektom se uređuje odnosno usklađuje stanje na terenu sa važećim propisima koji regulišu tu oblast. To znači da će se u narednom periodu svakoj zgradi koja nije imala broja dodijeliti broj, kao i zgradama koje su imale broj, ali se ne uklapaju u novu numeraciju.

– Kako i gdje preuzeti dokument na kojem će biti navedena adresa i broj objekta ukoliko takav dokument zatreba građanima Konjica?

Uspostavom adresnog sistema građani će u Službi za katastar, geodetske i imovinsko-pravne poslove moći dobiti potvrdu o tačnoj adresi na kojoj se objekat nalazi, te će se na taj način riješiti i problemi sa kojima su se do sada susretali zbog nepostojanja zvanične evidencije o adresama, a u postupcima prijave prebivališta, registracije preduzeća i sl.

Po pitanju procedure kod novog odnosno izmijenjenog kućnog broja, uputa je sljedeća:

– ukoliko se radi o privatnim kućama, tada se građani trebaju obratiti Službi za katastar, geodetske i imovinsko-pravne poslove, gdje će dobiti uvjerenje o nazivu ulice i kućnom broju.

– kada je riječ o stanovima u zgradama na kojima je došlo do izmjene broja, građani se prvo trebaju obratiti Zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Konjicu, jer je većina stanova evidentirana u Knjizi položenih ugovora, koja se ručno vodi i nisu preneseni u elektronsku bazu podataka. Dakle, podatke o vlasnicima stanova posjeduje samo ZK odjeljenje, a ne i katastar. U tim slučajevima će građani od ZK odjeljenja dobiti podatke o stanu te se obratiti Službi za katastar, geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak usklađivanja podataka iz adresnog registra sa podacima upisanim u knjigu položenih ugovora.

Također osim uređenja i usklađivanja stanja na terenu sa važećim propisima, uspostava adresnog registra predstavlja podlogu za dalje usavršavanje sistema registracije nekretnina, obzirom da je ovim projektom napravljena i svojevrsna poveznica stanova upisanih u Knjigu položenih ugovora, sa elektronskom bazom podataka, što do sada nije bilo moguće.

– Da li će postavljanje brojeva na objekte finansijski koštati vlasnike objekata?

Građani neće imati finansijskih troškova.

– Zašto se na nekim zgradama sada nalazi i stari i novi broj, koji je validan?

Validan je novi broj. Po završetku numeracije će sve relevantne institucije i preduzeća uključujući i upravitelje zgrada dobiti izvještaj odnosno  popis zgrada gdje su se izmijenili brojevi, te će nakon toga biti uklonjeni stari.

Na privatnim objektima stari broj mogu ukloniti vlasnici.         

Okončanjem ovog projekta se više neće dešavati da se za isti objekat navode tri različite adrese, što se do sada dešavalo.

Ukoliko imate pitanja u vezi ove ili neke druge teme za koju smatrate da je važna za stanovnike Konjica, možete nam pisati na rtvka@bih.net.ba, zatim putem društvenih mreža Radio Konjica i kontakta navedenog ispod tekstova objavljenih na portalu radiokonjic.ba. Zatražićemo odgovore.

radiokonjic.ba

07.12.2023.

amra@radiokonjic.ba

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima