back to top
25.5 C
Konjic
25 Jula, 2024

Vlada FBiH: Transferi boračkoj kategoriji veći od četiri miliona KM

Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela odluke kojima su usvojena dva programa utroška sredstava namijenjenih boračkoj kategoriji u ukupnom iznosu od 4.080.000 KM planiranih u Budžetu FBiH za 2024. godinu. Sredstva su namijenjena za pomoć u liječenju boraca i podršku neprofitnim organizacijama.

Prvim Programom utroška sredstava Ministarstva sa kriterijima raspodjele sredstava, u okviru tekućeg transfera, za pomoć u liječenju boraca odobreno je 3.800.000 KM. Odlukom je propisan i način raspodjele ovih sredstava. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja može se ostvariti samo jedanput u dvije kalendarske godine. Izuzetno u teškim slučajevima, imajući u vidu težinu bolesti i troškove liječenja, federalni ministar može rješenjem odobriti jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja neovisno od toga što je podnosilac zahtjeva to pravo ostvario u prethodnoj kalendarskoj godini. Jednokratna novčana pomoć se može odobriti za plaćanje troškova liječenja u BiH (u visini od 300 KM), te u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u BiH (u iznosu do 2.000 KM). U teškim slučajevima, federalni ministar može, na prijedlog nadležne općinske/gradske službe ili saveza boračkih populacija, svojim rješenjem odobriti i veći iznos pomoći za troškova liječenja od predviđenih, i to najviše do 3.000 KM. Postupak ostvarivanja prava prema ovoj odluci vrši se podnošenjem prijave Federalnom ministarstvu na propisanom obrascu na javni poziv, a javni poziv za podnošenje prijava bit će otvoren do 31.10.2024. godine.

Drugim Programom utroška sredstava ovog ministarstva u okviru Tekućih transfera neprofitnim organizacijama planiran je iznos od 280 hiljada KM, a raspodjela sredstava će se vršiti  u skladu sa općim i posebnim kriterijima. Programom su planirani transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 120.000 KM i Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH u iznosu od 70.000 KM. Također, Programom je planiran Transfer IDA – istraživačko dokumentarne aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida u iznosu od 90.000 KM. Sredstva utvrđena u ovom programu raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu po Tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.

Utvrđen koeficijent naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za prvi kvartal ove godine

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog  Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela Odluku kojom se utvrđuje koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar – mart 2024. godine (I kvartal ove godine). Riječ je  o Transferu za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, koji je utvrđen Budžetom Federacije BiH za 2024. godinu.Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa članom 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, bit će utvrđena visina mjesečne naknade.Kako je navedeno u obrazloženju, Federalnom ministarstvu su u ovogodišnjem Budžetu Federacije BiH za ovu namjenu odobrena sredstva u iznosu od 61.670.100 KM.Obezbjeđenjem ovih sredstava uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

radiokonjic.ba/vladafbih.ba

28.03.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]