back to top
18.3 C
Konjic
19 Maja, 2024

Potpisan Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. Goran Karanović danas je, u ime Vlade HNK-a, a u prisustvu premijerke Marije Buhač i kantonalnog ministra finansija Adila Šute, potpisao Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH. U ime reprezentativnog Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, potpis na ugovor stavio je predsjednik te sindikalne organizacije mr. Samir Kurtović, u pratnji sindikalnih predstavnika iz HNK-a Ivane Marić, Mirona Torle i Dragana Trboglava.

potpisan kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u fbih
Potpisan Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

Istaknuto je kako su potpisanim ugovorom poboljšana prava radnika u javnom sektoru te utvrđena prava i obaveze državnih službenika i namještenika u organima državne službe HNK-a koja proizlaze iz važećih propisa koji utvrđuju radne odnose, plate i druge naknade državnim službenicima i namještenicima. U procesu pregovora koji su prethodili činu potpisivanja, Sindikat i ministar Karanović, kao ovlašteni pregovarač Vlade HNK-a, usaglasili su tekst Ugovora, što je potvrđeno i pripadajućom Odlukom Vlade HNK-a. Nastavljajući, naime, dobru praksu korektnog dijaloga sa socijalnim partnerima, Vlada HNK-a prethodnom je odlukom dala saglasnost na potpisivanje Kolektivnog ugovora i ovlastila resornog ministra da, u ime Vlade, potpiše taj dokument koji obuhvata nadolazeći trogodišnji period.

U prilogu su audio zapisi izjava Samira Kurtovića, Gorana Karanovića, Marije Buhač i Adila Šute:

Samir Kurtović
Goran Karanović
Marija Buhač
Adil Šuta

radiokonjic.ba/vladahnk

09.04.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima