back to top
12.5 C
Konjic
22 Aprila, 2024

Predmet Volan / Tomislav Petrović priznao krivicu, osuđen je na 13 mjeseci zatvora

Tomislav Petrović, kome se sudilo u predmetu Volan, sklopio je sporazum o priznanju krivice sa Tužilaštvom BiH na osnovu kojeg su Sud BiH i…

www.oslobodjenje.ba

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima