back to top
22.5 C
Konjic
19 Juna, 2024

U Strazburu usvojene Preporuke za BiH zbog negativnog utjecaja planiranih HE na Neretvi

“Centar za životnu sredinu” i “Arhus centar” u BiH kao članice Koalicije za zaštitu rijeka BiH su prije dvije godine sa organizacijama Riverwatch, EuroNatur, CEE Bankwatch Network i ClientEarth podnijeli žalbu protiv BiH zbog kršenja Bernske konvencije. Jedan od razloga žalbe je to što bi izgradnja HE na gornjem toku Neretve izuzetno štetno utjecalo na biljni i životinjski svijet, podsjećajući da je BiH prema Međunarodnim obavezama morala obezbjediti adekvatnu zaštitu područja kandidovanog kao Emerald. Sporna je izgradnja HE “Ulog”, HES “Gornja Neretva”, HE “Glavatičevo” i HE “Bjelimići”. Na sastanku Stalne komisije za Konvenciju o očuvanju evropskog divljeg i životinjskog svijeta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), 2. decembra  je u Vijeću Evrope u Strazburu donesena odluka o otvaranju predmeta i usvajanju Preporuka za BiH koje se odnose na konkretne korake nadležnih u cilju zaštite životne sredine i biodiverziteta u gornjem toku rijeke Neretve. Sastanku su prisustvovali : Redžib Skomorac u ime Centra za životu sredinu i Emina Veljović u ime Arhus centra.

u strazburu usvojene preporuke za bih zbog negativnog utjecaja planiranih he na neretvi
Emina Veljović i Redžib Skomorac

Na sastanku su iznijeli prijedloge, te su donesene i određene Preporuke. Podršku u smislu Preporuka su im pružili Njemačka, Luksemburg i Austrija, a niko od predstavnika delegata nije bio protiv usvajanja Preporuka za BiH.

Usvojeno je ukupno 15 Preporuka koje su na sastanku dodatno objašnjene. O kojim Preporukama se radi, za Radio Konjic govori pravni savjetnik u Centru za životnu sredinu Redžib Skomorac:

Izjava Redžiba Skomorca

Kako je naglasio, usvojene Preporuke između ostalog u pogledu projekata na teritoriji RS, podrazumjevaju zvanično usvajanje proglašenja područja “Gornja Neretva” Emeraldnim područjem, te dodao: “Mjere zaštite životne sredine usvojene u Vijeću Evrope se odnose pored ovih projekata i na sve planirane projekte na pritokama rijeke Neretve u gornjem slivu. To znači da sve male HE koje su planirane na pritokama rijeke a kojih ima dosta, moraju da budu suspendovane i izbrisane sa prostornih planova. Njihova gradnja nije moguća na području koje će biti proglašeno Emerald, što je jedna značajna Preporuka dodatno prepoznata od strane ovog tijela, što ide u prilog zaštiti životne sredine. U konačnici, naređeno je da se ustanovi fokalna tačka za Bernsku konvenciju, dakle nadležno tijelo u BiH koje do sada nije postojalo, tako da bi ovo tijelo moglo direktno da komunicira sa relevantnom tačkom za ubuduće u pogledu ocjene u implementaciji ovih Preporuka”.

Usvajanjem Preporuka, problem nije rješen. U praksi ove Preporuke su uslovi koje BiH mora ispuniti da bi područje gornjeg toka Neretve bilo proglašeno kao zaštićeno, za Radio Konjic je kazao predsjednik udruženja “Zeleni Neretva” Amir Variščić:

Izjava Amira Variščića

Da li će usvojene Preporuke odnosno zahtjevi kako ih naziva predsjenik udruženja “Zeleni Neretva”, biti ispunjene, ostaje da se vidi.

radiokonjic.ba

09.12.2022.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba. Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je  RTV Konjic dd,  i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije. Obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati i putem:

rtvka@bih.net.ba

kontakt@radiokonjic.ba+387 36 726 267

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]