back to top
12.5 C
Konjic
22 Aprila, 2024

Vlada HNK: 4 miliona KM za vansudske nagodbe

Usvojena i Odluka o usvajanju izvještaja o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova  među kojima i izvjaštaj Opće bolnice Konjic

Na danas održanoj 200. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, nastavljajući  aktivnosti vezane za rješavanje pravosnažnih sudskih rješenja i vansudskih nagodbi, usvojila Odluku o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o vansudskoj nagodbi i isplati potraživanja po zaključenom ugovoru u iznosu od 4.000.000,00 KM. Ovom Odlukom obuhvaćena su potraživanja tražitelja po zaprimljenim prijavama i zahtjevima koji se odnose na penzionisanja, bolesti tražitelja, potraživanja ili bolest člana porodice, kao i zaprimljene prijave po kojima je uzeta u obzir pravosnažnost presude i dužina trajanja sudskog postupka.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju izvještaja o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova  čiji je osnivač odnosno suosnivač HNK za 2022. godinu i to: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice ”Dr. Safet Mujić” Mostar, Opšte bolnice Konjic, Doma zdravlja ”Stari Grad” Mostar i Zavoda za javno zdravstvo HNK.

Resorni ministar uvodno je upoznao članove Vlade o izvještajima o kojima su opširnije govorili predstavnici zdravstvenih ustanova. U svom obrazlaganju predstavnici zdravstvenih ustanova izrazili su zahvalnost Vladi, koja je redovitim budžetskim sredstvima, ali i izvanrednim odlukama o finansijskim podrškama značajno pomogla u stabiliziranju poslovanja njihovih ustanova. Također su istaknuli kako bi bez razumijevanja i podrške Vlade bolnice bile u puno težoj finansijskoj situaciji, a njihovo poslovanje dodatno otežano. Usvojeni izvještaji upućeni su u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Razlog za donošenje dopuna Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK proizlazi iz činjenice da je stupio na snagu federalni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, a sve u cilju utvrđivanja jedinstvene primjene prioriteta pri zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica u HNK.

Vlada je usvojila Prijedlog izvještaja o radu Vlade, te izvještaje o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2022. godinu.

Istaknuto je kako je Vlada i tokom 2022. godine nastavila provoditi aktivnosti i projekte u svim područjima djelovanja – privredi, turizmu, poljoprivredi, obrazovanju, kulturi, sportu, brizi za socijalne kategorije, te boračkoj populaciji.

Na prijedlog  Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Vlada je usvojila Odluku o povećanju prihoda i rashoda u Budžetu HNK za 2023. godinu Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo u iznosu od 624.894,09 KM za izdatke iz namjenskih sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda.

Također je razmotrila i prihvatila Program rada za izradbu/ažuriranje Plana zaštite od požara HNK, kao i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2023. godinu, te Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2022. godinu.

U cilju jačanja privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila više odluka o izmjeni odluke o dodjeli koncesija i više odluka o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije na području Mostara i Stoca.

Nastavljajući višegodišnju praksu prijema pripravnika u kantonalna tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vlada je donijela Odluku o pokretanju procedure za raspisivanje Javnog konkursa za prijam 100 pripravnika.

Inače, Vlada je do sada za više od 1000 mladih ljudi omogućila osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali, te im na taj način omogućila integriranje na tržištu rada.

Usvojen i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

Vlada HNK

radiokonjic.ba

04.05.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima