back to top

Drugi upravo čitaju

Aktuelno: Ministarstvo za pitanja boraca HNK

Ministarstvo za pitanja boraca HNK u postupku je donošenja...

Salih ef. Jusufović: “Mjesec ramazan je mjesec preporoda naših duša”

U džematu Čelebići kao i svake godine organizuje se...

Grad Konjic: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

Grad Konjic je objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva...

Sedmični izvještaj o stanju sigurnosti na području odgovornosti PU Konjic

U izvještaju o stanju sigurnosti na području odgovornosti PU...

„Uskrs je prilika da se družimo, radujemo i veselimo“

Radost ovogodišnjeg Uskrsa i ove će godine stariji stanovnici...

Vlada HNK-a: Održana 14.sjednica na kojoj je usvojeno niz odluka

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je na današnjoj, 14. redovnoj sjednici Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta HNK-a za 2023. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Tekuće rezerve Budžeta HNK-a za isti period. Usvojene će dokumente Vlada uputiti u skupštinsku proceduru, a naglašeno je kako je ostvarenje budžetskih sredstava bilo u skladu sa Budžetom i Zakonom o izvršenju Budžeta za 2023. godinu.

Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite na Inicijativu dostavljenu od strane Skupštine HNK-a za donošenje Zakona o socijalnom stanovanju u HNK-a. U Mišljenju je istaknuto kako postoji pravni osnov kao i stvarna potreba za donošenjem predmetnog zakona, čijim bi usvajanjem bili uspostavljeni nediskriminatorni i transparentni postupci za dodjelu stambenih jedinica socijalnog stanovanja pojedincima i porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Vlada je danas utvrdila Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju HNK-a u 2024. godini za provođenje Projekta prilagodbe hotela Ero za smještaj kantonalnih organa uprave. Kreditno zaduženje iznosi 15 miliona KM, a istaknuto je kako će se dovršenjem prilagodbe tog hotela troškovi smanjiti za 2 miliona KM na godišnjem nivou, što je dovoljno za izmirivanje obaveza po predmetnom kreditu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Informaciju o Izvještaju o provođenju Programa finansijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića za treće tromjesečje 2023. godine te Informaciju o Izvještaju o provođenju Programa finansijske konsolidacije i rekonstrukcije Opće bolnice Konjic za drugo i treće tromjesečje 2023. godine.

Usvojen je i Izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a o provođenju Preventivnog programa na platformi za rano otkrivanje raka pluća i bronhija uz upotrebu umjetne inteligencije. Istaknuto je kako je zaključen ugovor o nadogradnji radiološkog informacionog sistema, što podrazumijeva nadogradnju radiološkog PACS i RIS sistema i ugradnju poslovne aplikacije za organizaciju i planiranje preventivnih programa za otkrivanje raka pluća i bronhija uz upotrebu umjetne inteligencije. Ugovor je uspješno proveden te se opisana platforma koristi u svim ugovornim domovima zdravlja i bolnicama u Kantonu.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. godinu za Ministarstvo za pitanja boraca HNK-a, u iznosu od 5.954.515,00 KM. Sredstva će biti raspoređena za podršku udruženjima i fondacijama za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i boračke populacije, a biće izmireni i troškovi realizacije izdataka na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, zdravstveno osiguranje, medicinsku prevenciju i rehabilitaciju. Takođe, ovom će odlukom biti osigurana sredstva i za pokrivanje dijela troškova nabavke i izrade ortopedskih pomagala i drugih pomagala, a izdvojena su sredstva i za finansiranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja te subvencionisanja obaveza plaćanja naknade za građevinsko zemljište i za jednokratne novčane pomoći.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila niz odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 2.210.000,00 KM i to, između ostalog, za: finansiranje prevoza učenika osnovnih škola u Kantonu, organizacije i pojedince za uspjeh i vanredne sportske rezultate kao i za nacionalna udruženja i organizatore nacionalnih manifestacija te za obnovu sportske sale OŠ Bijelo polje.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja Kantona, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata i fotonaponskih elektrana, kao i objekata solarnih elektrana te za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije na lokacijama u Mostaru, Stocu, Prozor-Rami, Jablanici i Čitluku.

Vlada je, na prijedlog Kantonalnog javnog pravobranilaštva, prihvatila Odluku o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o vansudskoj nagodbi i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima u iznosu od 1.500.000,00 KM. Tom su odlukom obuhvaćena potraživanja otprilike 250 tražitelja po zaprimljenim prijavama i zahtjevima koji se odnose na penzionisanja, bolesti tražitelja ili bolesti članova njihovih porodica, kao i zaprimljene prijave prema kojima je uzeta u obzir pravomoćnost pravorijeka i dužina trajanja sudskog postupka.

radiokonjic.ba/vladahnk

18.03.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima