back to top
22.5 C
Konjic
19 Juna, 2024

Vlada HNK: do kraja godine 4.500.000,00 KM na ime redovnih sudskih presuda i vansudskih nagodbi

Na danas održanoj 180. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je utvrdila Prednacrt Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu. Usvojen je Zaključak da iako su u najvećoj mjeri uvaženi zahtjevi budžetskih korisnika svi hitno dostave i dodatne primjedbe na Prednacrt, kako bi već na narednoj sjednici Vlada usvojila Nacrt Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu.

Vlada je raspravila Dokument okvirnog budžeta (DOB) Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2023.-2025. godine te usvojila Zaključak da ministarstva i drugi organi uprave dostave primjedbe na ovaj dokument Ministarstvu finansija kako bi se Vlada na narednoj sjednici mogla o njemu izjasniti.

Vlada je razmotrila Strategiju HNK za borbu protiv korupcije, te Akcioni plan za provođenje Strategije za period 2022.-2027. godine koji ima za cilj jačanje postojećih i stvaranje novih sistemskih rješenja za sprječavanje korupcije na svim nivoima vlasti. Nakon rasprave donesen je Zaključak da u roku od 7 dana ministarstva i drugi organi uprave dostave svoje prijedloge i primjedbe na predloženu Strategiju, kako bi ista bila usvojena na jednoj od narednih sjednica.

Nastavljajući započete aktivnosti u vezi sa rješavanjem pravosnažnih sudskih rješenja i vansudskih nagodbi, Vlada je zadužila Kantonalno javno pravobranilaštvo da do 15. augusta 2022. godine pripremi potrebne odluke i ugovore za zaključenje vansudskih nagodbi po prijavama tražitelja potraživanja na Javni oglas, uzevši u obzir i prijave potraživanja u slučaju penzionisanja, smrti, teške bolesti ili bolesti člana porodice tražitelja potraživanja u iznosu 2.000.000,00 KM. Također, Kantonalno javno pravobranilaštvo je zaduženo pripremiti potrebne odluke kako bi do 31. decembra 2022. godine, po istom osnovu, bilo isplaćeno dodatnih 2.500.000,00 KM, odnosno ukupno 4.500.000,00 KM do kraja godine.

S ciljem rasterećenja porodičnih troškova za nabavku školskih udžbenika, Vlada je usvojila Zaključak da će, nakon dodatnih konsultacija sa jedinicama lokalne samouprave, a cijeneći njihove postojeće odluke po ovom pitanju, na narednoj sjednici donijeti konačnu odluku o modelu osiguranja besplatnih udžbenika za sve učenike u HNK uzrasta od 1. (prvog) do 5. (petog) razreda osnovne škole.

Vlada je na prijedlog Ministarstva privrede primila k znanju Plan provođenja Programa razvoja male privrede HNK za 2022. godinu, te zadužila Ministarstvo da Plan prilagodi Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu. Također je usvojila Informaciju o realizaciji zaključenih ugovora o koncesijama za 2021. godinu, koja će biti upućena u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o načinu utroška sredstava, utvrđivanja kriterija, uslova i načina raspodjele sredstava za javne kuhinje u iznosu od 72.000 KM. Istaknuto je kako pravo prijave imaju registrovane ustanove, udruženja i vjerske zajednice u okviru kojih je organizovana javna kuhinja.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovog porodičnog kućanstva.

Vlada je usvojila Izvještaj o planu i realizaciji proljetne sjetve za 2022. godinu. U Izvještaju je istaknuto kako se realizacija sjetve odvijala u uslovima značajnog povećanja ulaznih troškova proizvodnje, te su ukupne sjetvene površine manje za 36 ha od prošlogodišnjih, što se uglavnom odnosi na proizvodnju povrća.

Odjel za odnose s javnošću Ureda predsjednika Vlade HNK

14.07.2022.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]