back to top
15.5 C
Konjic
19 Juna, 2024

Ohrabrujuće vijesti za porodilje s područja HNK koje nisu u radnom odnosu

Nezaposlenim majkama-porodiljama u HNK biće isplaćivana naknada u iznosu od 398,40 KM godinu dana, a ne kao do sada šest mjeseci

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 183. sjednici, usvojila Prijedlog Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom. Tim zakonom koji podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, u cilju pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovom osposobljavanju za samostalni život i rad, neuposlene majke-porodilje će, umjesto dosadašnjih šest mjeseci, novčanu podršku u iznosu od 398,40 KM primati dvanaest mjeseci. Po podacima iz ranijih godina, oko 1200 majki-porodilja ostvarit će ovo pravo. Važna izmjena koju sadržava ovaj zakon odnosi se i na ukidanje imovinskog cenzusa koji više neće biti uslov za ostvarivanje prava nego će pravo na naknadu ostvariti svaka majka-porodilja koja je je u Službi za zapošljavanje HNK-a evidentirana kao nezaposlena. Vlada je Prijedlog uputila u hitnu skupštinsku proceduru, a njegove će odredbe, nakon usvajanja od strane Skupštine HNK-a, biti u primjeni od 1. oktobra 2022. godine.

Nastavljajući pozitivnu praksu podrške mladima, Vlada je usvojila i Odluku o izvršenju Programa zapošljavanja pripravnika u 2022. godini u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama i institucijama koje se finansiraju ili sufinansiraju iz Budžeta HNK-a. Tom odlukom Vlada će za još 150 mladih osoba omogućiti stjecanje prvog radnog iskustva, njihovo osposobljavanje za rad u struci kao i mogućnost polaganja stručnog ispita, sve u cilju poboljšanja njihove konkurentnost i integriranja na tržište rada. Istaknuta je činjenica da je Vlada HNK-a dosad na ovaj način omogućila da više od 1000 mladih osoba odradi pripravnički staž.

Vlada je Ministarstvu za pitanja boraca dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca 2022. i Projektu sufinansiranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022. s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNK-a. Finansijska sredstva potrebna za realizovanje tog sporazuma su 400.000,00 KM i biće osigurana na način da će Ministarstvo za pitanja boraca osigurati iznos od 250.000,00 KM, a Federalni zavod za zapošljavanje putem Službe za zapošljavanje HNK-a preostalih 150.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je danas usvojila Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za HNK u 2022. godini. Usvojena je i Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava u iznosu od 150.000,00 KM za podršku sajmovima, manifestacijama i izložbama od značaja za HNK. Tom odlukom, u svim jedinicama lokalne samouprave podupiru se manifestacije čija je svrha prezentovanje i promovisanje poljoprivrednih proizvođača i prerađivača s prostora HNK-a te stvaranje povoljnijeg ambijenta i mogućnosti za razvoj i poticaj poljoprivrede kao osnovne grane privrede u HNK.

Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenje Budžeta i Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine. Tokom rasprave istaknuto je da se sve budžetske obaveze izvršavaju uredno i na vrijeme, što potvrđuje realno planiranje Budžeta za 2022. godinu. Također, Vlada je razmotrila i Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva privrede za isti period.

radiokonjic.ba

30.08.2022.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba. Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je  RTV Konjic dd,  i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije. Obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati i putem:

rtvka@bih.net.ba

kontakt@radiokonjic.ba

+387 36 726 267

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima

[rev_slider]