20.5 C
Konjic
1 prosinca, 2023

Drugi upravo čitaju

Vlada HNK održala 196. sjednicu

Na 196. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo unutrašnjih poslova sa pozicije ”Rekonstrukcija i investicijsko održavanje” u iznosu od 1.628.000,00 KM, koja će biti raspoređena za uklanjanje i izgradnju novog objekta Policijske stanice Prozor-Rama I. etapa u iznosu od 1.450.000,00 KM i uklanjanje, iskop i izgradnju podruma Policijske uprave Konjic I. etapa u iznosu od 178.000,00 KM.

Također je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo unutrašnjih poslova sa pozicije ”Nabavka opreme” u iznosu od 753.000,00 KM, i to: nabavka uređaja za nadzor i kontrolu vozila u saobraćaju u iznosu od 450.000,00 KM, nabavku namještaja za PU Čapljina u iznosu od 100.000,00 KM, proširenje video-analitičkog sistema i izradu backup-redundantnog (pričuvnog sistema) u iznosu od 50.000,00 KM, nabavku bespilotne letjelice u iznosu od 17.000,00 KM, nabavku odijela za zaštitu od eksplozije u iznosu od 106.000,00 KM i nabavku uređaja za blokadu mobitela u iznosu od 30.000,00 KM.

Vlada je usvojila i Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o činovima policijskih službenika u HNK te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a HNK.

Također je usvojeno Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima za područje HNK.

Vlada je, na zahtjev resornog Ministarstva kao ovlaštenog predlagača, a zbog dodatnih konzultacija, sa dnevnog reda povukla tačku ”Rješenje o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK”.

Vlada je prihvatila Informaciju o toku razgovora o novom Kolektivnom ugovoru za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK. Usvojen je Zaključak kojim je resorni ministar zadužen nastaviti razgovore sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata.

Također, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Spisak subjekata za subvencionisanje kamata na odobrena kreditna sredstva, u skladu sa Protokolom o saradnji između Razvojne banke FBiH i HNK. Na osnovu važećih propisa, u cilju pomoći privrednicima, i na osnovu provedenog Javnog poziva, načinjen je Preliminarni spisak potencijalnih korisnika kreditnih sredstava koji je dostavljen Razvojnoj banci FBiH. Razvojna je banka izvijestila Kabinet predsjednika Vlade HNK o subjektima kojima je kredit odobren.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je Odluka o usvajanju programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu sa pozicije Provedba strategije ruralnog razvoja. Svrha Programa je provedba mjera iz Strategije ruralnog razvoja HNK 2021.-2027. godina, promovisanje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja te sufinansiranje projekata koji će pridonijeti ostvarenju strateškog cilja – postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja.

Vlada je dala saglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u HNK sa Dinamičkim planom za 2023. godinu i Odluku kojom je usvojen Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju.

Usvojen je i Izvještaj o radu Kantonalne komisije za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirode i drugih nesreća za 2022. godinu te su zaduženi Komisija, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo i resorna ministarstva nastaviti komunikaciju sa jedinicama lokalne samouprave o mogućnostima snažnije podrške u cilju sanacije šteta izazvanih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća.

Također, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa pozicije ”Grant općinama”, u iznosu od 1.200.000,00 KM. Novčana sredstva namijenjena su za prevoz učenika osnovnih škola, a biće prebačena gradovima i općinama kvartalno, u obliku granta na osnovu zahtjeva.

vlada hnk održala 196. sjednicu
Vlada HNK održala 196. sjednicu

Ured za odnose s javnošću Vlade HNK

21.03.2023.

Koliko je ovaj post bio koristan?

Kliknite na zvjezdicu da biste ga ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Broj glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovu objavu.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

[email protected]
+387 36 726 267

Možda vas zanima