back to top

Drugi upravo čitaju

Konjic: U toku deminiranje na lokalitetu Šumine u blizini Drecelja

Generalna skupština UN-a objavila je 8. decembra 2005. godine...

Radio Konjic danas slavi 32 godine rada

Na današnji datum, 4. april 1992. godine, Konjičane i...

U toku izrada vodovodne mreže u MZ Džepi

U toku je izrada vodovodne mreže u mjesnoj zajednici...

UŽ “Nera“: Održano predavanje o položaju Romkinja u BiH

Na današnjoj radionici naziva “Kreiranje sigurnih prostora za marginalizirane...

Premijerka HNK-a Buhač i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK-a Tomislav Martinović posjetili Konjic

Danas su premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i zamjenik...

Vlada HNK-a: Izdvajanja za plate u obrazovanju u četiri godine porasla za 56 miliona KM

Nakon protestne šetnje prosvjetnih radnika, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona želi jasno dati do znanja široj javnosti da je u više navrata pokušala da uspostavi dijalog i sa sindikalnim čelnicima u obrazovanju. Zbog upornog odbijanja druge strane da prihvati činjenice i stvarnu argumentaciju, željeni dijalog nažalost nije ostvaren.

Svjesna efekata inflacije i kontinuiranog rasta životnih troškova, Vlada razumije sindikalna nastojanja da, i van onog što je sadržano u kolektivnim ugovorima, postignu dodatna povećanja prava i primanja svom članstvu. Vlada je, u više navrata, istaknula da će, ako stanje javnih prihoda to omogući, dodatno poboljšati materijalne statuse svih budžetskih korisnika. Međutim, svjesna odgovornosti, neće davati neodrživa obećanja za ono za šta nema finansijsku podlogu.

Sindikalni čelnici upoznati su sa činjenicom da neće i ne smije biti dovedeno u pitanje nijedno njihovo pravo, sadržano u potpisanim kolektivnim ugovorima. Tako su, na samom izmaku prošle godine, iznađena dodatna sredstva za ubrzanje procesa isplata po sudskim presudama i vansudskim nagodbama, a u oblasti obrazovanja pokrenuta je izrada Pravilnika o stručnom usavršavanju, ocjenjivanju i napredovanju odgajatelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika, zatim Pravilnika o obavljanju stručno-pedagoškog nadzora te pedagoških standarda i normativa, kao i Izmjena i dopuna Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Unatoč svemu tome, kao i važnoj činjenici da su svi kolektivni ugovori u obrazovanju potpisani tokom prošle godine i da Vlada u cjelini ispunjava preuzete obaveze iz tih ugovora, svjedočimo štrajku već nekoliko mjeseci nakon što su sindikalni čelnici na njih stavili svoje potpise.

Želeći da javnost ima sveobuhvatnu informaciju, Vlada ističe kako u HNK-a ima 78 škola, od čega 49 osnovnih i 29 srednjih. Ukupan broj zaposlenih u tim školama je otprilike 3080 radnika. U Budžetu za 2024. godinu, za obrazovanje je ukupno planirano izdvajanje 128.839.240,00 KM na ime plata, što je povećanje za 56 miliona KM u odnosu na 2020. ili za 24,1 milion KM u odnosu na 2023. godinu. Ti činjenični pokazatelji jasno svjedoče da 35,2 % ukupnog kantonalnog budžeta Vlada izdvaja za plate u obrazovanju.

Takođe, istine radi, Vlada želi jasno navesti da plata nastavnika, bez minulog rada, trenutno iznosi 1448,47 KM, a plata srednjoškolskog profesora 1556,94 KM. Poređenja radi, nastavnička plata u 2020. iznosila je 972,90 KM, a profesorska 1167,48 KM, dok je u prošloj godini nastavnik mjesečno, bez minulog rada i drugih naknada, primao 1416,56 KM, a srednjoškolski profesor 1480,37 KM.

Svjedočeći stalnom rastu životnih troškova, Vlada će, u skladu sa budžetskim prihodima, i u vremenu pred nama, razmatrati sve mogućnosti povećanja primanja prosvjetnim radnicima. Ujedno će nastaviti da radi i na podrškama privredi, da bi i mogućnosti izdvajanja za uposlenike u realnom sektoru bile bolje. Vlada nastavlja redovno i potpuno otvoreno da komunicira sa svim socijalnim partnerima.

Prioritetni ciljevi Vlade ostaju stabilan Kanton, likvidan Budžet i isplata svih obaveza, tako i plata, u zakonskim rokovima i u skladu sa obavezama iz potpisanih kolektivnih ugovora. Vlada HNK-a i dalje želi vjerovati da će, u duhu iskrenog i realnog socijalnog dijaloga, ne argumentima snage nego snagom argumenata, sve uključene strane objektivno sagledati stvarne budžetske mogućnosti za ovu godinu i, u skladu sa tim pokazateljima, dogovorno iznalaziti realna i održiva rješenja, u interesu cijelog Kantona, njegovih budžetskih korisnika i svih stanovnika.

radiokonjic.ba/vladahnk.ba

23.02.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima