back to top

Drugi upravo čitaju

Aktuelno: Ministarstvo za pitanja boraca HNK

Ministarstvo za pitanja boraca HNK u postupku je donošenja...

Salih ef. Jusufović: “Mjesec ramazan je mjesec preporoda naših duša”

U džematu Čelebići kao i svake godine organizuje se...

Grad Konjic: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

Grad Konjic je objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva...

Sedmični izvještaj o stanju sigurnosti na području odgovornosti PU Konjic

U izvještaju o stanju sigurnosti na području odgovornosti PU...

„Uskrs je prilika da se družimo, radujemo i veselimo“

Radost ovogodišnjeg Uskrsa i ove će godine stariji stanovnici...

Vlada HNK-a: Sanacija crnih tačaka na regionalnim saobraćajnicama i smanjenje ugroženosti od požara

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je danas Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva. Cilj je otklanjanje različitog postupanja po primjeni istog zakona te će u nadolazećem periodu u ovim pitanjima biti primjenjivani federalni propisi.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva saobraćaja i veza HNK-a i kantonalnog MUP-a kako bi dva resora razmijenila cjelovite podatke o saobraćajnim nesrećama koje su se desile na regionalnim saobraćajnicama, što će biti osnova za pristupanje sanacijama oštećenja na cestovnoj infrastrukturi, te za izradu studije o crnim tačkama te izradu projektne dokumentacije za njihovo rješavanje.

Na današnjoj su sjednici usvojene i odluke o davanju koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata više fotonaponskih elektrana na području Pologa kod Mostara.

vlada hnk-a: sanacija crnih tačaka na regionalnim saobraćajnicama i smanjenje ugroženosti od požara
Vlada HNK-a: Sanacija crnih tačaka na regionalnim saobraćajnicama i smanjenje ugroženosti od požara

Usvojena je i Informacija Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK-a o dosadašnjem toku pregovora za potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH. Vlada HNK-a dužna je da razmotri predloženi dokument i da donese Odluku o pristupu Kolektivnom ugovoru, kao i davanju ovlaštenja za njegovo potpisivanje te eventualno potpisivanje i Aneksa na taj ugovor. U konačnici, biće potpisan jedinstveni kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti za sve općine i gradove, kantone i Federaciju BiH.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK-a, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Izvještaja privremenog Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK-a za 2022. godinu. U Izvještaju je istaknuto kako se najveći broj projekata u izvještajnom periodu odnosi na povećanje energetske efikasnosti zdanja te je preporuka finansirati sanaciju, poticanje izbjegavanja i smanjivanje nastajanja otpada kao jednog od najvećih rizika za okoliš u Kantonu. Usvojene su i odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Fonda, kao i o pristupanju raspisivanja javnih oglasa za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda.

Vlada je usvojila i Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a o ostvarenju kantonalnih novčanih podrški za 2023. godinu. Izvještaj je obuhvatio provedene aktivnosti donošenja provedbenih propisa, programa i naputaka, tok zaprimanja i obrade zahtjeva, odobrene zahtjeve po vrstama podrški, broj klijenata i odobrena sredstva. Pravo na novčane podrške ostvarilo je 4630 klijenata prema modelu poticanja biljne i animalne proizvodnje, 277 klijenata prema modelu kapitalnih/investicijskih ulaganja i njih devet prema modelu podrške otkupu voća, povrća i grožđa iz domaće proizvodnje. Tako je lani za poticaje u poljoprivredi dodijeljeno 4.590.313,00 KM.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a, Vlada je usvojila Izvještaj o ostvarenim ishodima razminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u protekloj godini.

Usvojena je i Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Kantona koji svojim geografskim položajem i reljefom, veličinom urbanih sredina, brojem stanovnika, površinom šumskih predjela, položajem industrijskih građevina i objekata, položajem elektroenergetskih postrojenja i drugim aspektima zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, spada među najugroženije prostore na području BiH. U cilju poboljšanja organiziranosti, popunjenosti i opremljenosti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih brigada, potrebno je donijeti podzakonske propise u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNK-a, riješiti organizaciju i status službi za zaštitu od požara u skladu sa propisima, osigurati izvor finansijskih sredstava potrebnih za nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava, utvrditi pravna lica koja su obavezna da donesu procjene ugroženosti i planove zaštite od požara.

Između ostalog, kao nužno navodi se: u poslovnim i javnim zdanjima osigurati propisan broj ispravnih aparata za početno gašenje požara, a u zdanjima sa izvedenom hidrantskom mrežom osigurati njezinu ispravnost i potrebnu opremu u zidnim ormarićima unutrašnje hidrantske mreže; hitno donijeti propise iz oblasti šumarstva u cilju utvrđivanja i provođenja preventivnih mjera te izraditi procjenu stepena ugroženosti šuma i šumskog zemljišta od požara; urediti odlagališta otpada u skladu sa zakonskim aktima, a protuzakonita odlagališta sanirati; nadležni organi trebaju da izrade planove za zaštitu od požara zaštićenih područja; učesnici u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara moraju stalno upozoravati javnost na opasnosti od nastajanja požara, a posebna pozornost treba biti posvećena edukaciji djece predškolskog i školskog uzrasta; s obzirom na veliki problem gašenja požara na otvorenom prostoru odnosno na postojeći način angažovanja zračnih snaga (helikoptera i aviona), potrebno je razmotriti mogućnost pojednostavljivanja propisanih postupaka; s obzirom na nezadovoljavajuće stanje hidrantske mreže (neispravni, nedovoljan broj, nedostatak opreme, protočni kapacitet…), potrebno je propisati načine i nositelje aktivnosti za otklanjanje tih nedostataka.

radiokonjic.ba/vladahnk.ba

23.02.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima