back to top
23.3 C
Konjic
18 Maja, 2024

Održana redovna i vanredna sjednica Gradskog vijeća Konjic

Dodatnih 800 hiljada maraka će biti adekvatno raspoređeno poručili su predstavnici klubova

Danas je održana 22.redovna i 2.vanredna sjednica Gradskog vijeća Konjic. Među 15 tačaka Dnevnog reda redovne sjednice vijećnici su najradije komentarisali o rebalansu Budžeta,  i to 800 hiljada maraka prihodovne strane, a na vanrednoj sjednici je bila jedna tačka Dnevnog reda – Odluka o odobrenju novčanih sredstava za pomoć Turskoj nakon razornih zemljotresa.

Dnevni red 22.redovne sjednice Gradskog vijeća:

 1. Zapisnik sa 21.redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 31.01.2023.;
 2.  Prijedlog Odluke o rebalansu Budžeta Grada Konjica za 2023.;
 3. Prijedlog Odluke o odobrenju novčanih sredstava za sportsku dvoranu;
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Gradske izborne komisije Konjic;
 5. Javni oglas za imenovanje članova Gradske izborne komisije Konjic;
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Konjica;
 7. Prijedlog Odluke o preuzimanju i daljem obavljanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava prema JU Dječije obdanište Zulejha Begeta Konjic;
 8. Program rada gradskog vijeća za 2023.;
 9. Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Konjic;
 10. Pijedlog Odluke o usvajanju Plana rada ustanove NU Konjic za 2023.;
 11. Pijedlog Odluke o usvajanju Programa rada JU Centar za socijalni rad Konjic za 2023.;
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic za 2023.sa finansijskim planom za 2023.;
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari u upravom postupku Grada Konjica za izvještajni period od 01.januara do 31.decembra 2022.;
 14. Zaključak Gradskog vijeća
 15. Pitanja i odgovori

Izvještaj poslušajte ispod:

Održane redovna i vanredna sjednica Gradskog vijeća Konjic
održana redovna i vanredna sjednica gradskog vijeća konjic
Održana redovna i vanredna sjednica Gradskog vijeća Konjic

radiokonjic.ba

28.02.2023.

amra@radiokonjic.ba

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima