back to top
18.3 C
Konjic
19 Maja, 2024

Vlada HNK usvojila Program rada za 2024. i imenovala direktora ZZO HNK

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 16. redovnoj sjednici usvojila Prijedlog Programa rada Vlade za 2024. kojim su utvrđeni prioritetni ciljevi u tekućoj godini. Takođe, jednoglasno je za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a imenovan Andrej Čović. Vlada je usvojila i Zaključak koji se odnosi na utvrđivanje visine toplog obroka za sve korisnike Budžeta.

Danas je usvojen i Program utroška novčanih sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a utvrđenih kantonalnim Budžetom za 2024. godinu sa pozicije ”Namjenska sredstva vodnih naknada” u ukupnom iznosu od 8.892.961,25 KM.

Vlada je Ministarstvu saobraćaja i veza HNK-a odobrila način implementacije novčanih sredstava osiguranih u Planu i programu Uprave za ceste za 2024. godinu kojim je predviđena uplata 2.705.000,00 KM za izgradnju, obnovu i sanaciju cesta jedinicama lokalne samouprave na prostoru HNK-a.

vlada hnk usvojila program rada za 2024. i imenovala direktora zzo hnk

Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o utvrđivanju novčane naknade osobama ometanim u psihofizičkom razvoju i s umanjenim psihofizičkim sposobnostima, a osposobljenim za rad za vrijeme čekanja na uposlenje. Za tu su namjenu osigurana dodatna budžetska sredstva, te je dosadašnji mjesečni iznos uvećan sa 100 na 200 KM, a tu će pomoć koristi ukupno 200 lica s područja Kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, usvojen je Izvještaj o radu Inspektorata tog ministarstva za prošlu godinu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, usvojeni su Informacija o realizaciji elektroenergentske bilanse za 2023. i Plan proizvodnje i potrošnje električne energije za 2024. godinu na području HNK-a. Usvojeni su i Informacija o realizaciji prometa naftnih derivata za 2023. te Plan njihovog prometa za tekuću godinu. Iz istog resora usvojen je i niz odluka o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana u Mostaru, Stocu, Jablanici i Čitluku, te date saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesijama za eksploataciju tehničko-građevinskog odnosno arhitektonsko-građevinskog kamena u Mostaru i Jablanici.

vlada hnk usvojila program rada za 2024. i imenovala direktora zzo hnk

Na sjednici je usvojeno više odluka o utrošku novčanih sredstava na prijedlog Uprave za prognanike i izbjeglice HNK-a u iznosu od 570.000,00 KM. Na prijedlog Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prihvaćen je Program utroška za finansiranje projekata modernizovanja sistema zemljišne administracije u Kantonu.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a, uz niz usvojenih odluka, usvojen je i Plan zaštite od požara HNK-a, kao i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2024. godini. Jednoglasno je prihvaćen i Izvještaj o radu kantonalne Komisije za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća u 2023. godini.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje lica sa invaliditetom i drugih lica Stolac za prošlogodišnji period, kao i Plan rada te ustanove za 2024. godinu.

radiokonjic.ba/Vlada HNK

18.04.2024.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima