Drugi upravo čitaju

Konjic: Zatvorena 17. manifestacija “Dani Sejfullaha ef. Prohe”

Elvedina Cokoja Hebib dobitnica nagrade “Sejfullah ef. Proho” za...

Sedmični izvještaj o stanju sigurnosti na području odgovornosti PU Konjic

Prema izvještaju o stanju sigurnosti na području odgovornosti PU...

Šesnaestogodišnji FIDE majstor Sanjin Čulum iz Tuzle pobjednik turnira “Konjic Open 2024”

Šesnaestogodišnji FIDE majstor Sanjin Čulum iz Tuzle pobjednik je...

Udruženje “Žena za ženu” Konjic dodijelilo ovogodišnja priznanja

Večeras je Udruženje za pomoć i edukaciju “Žena za...

Skupština HNK: prihvaćen Nacrt budžeta za 2024. godinu od 353.374.555,00 maraka

Povećanje za plaće i naknade za 21 milion KM

Nacrt Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona  za 2024. godinu, koji se  danas našao pred zastupnicima u skupštini, predviđa povećanje za plaće i naknade za 21 milion KM. Ministar finansija u Vladi HNK -a Adil Šuta najavio je da će u njemu sigurno biti ušteda ondje gdje za to bude bilo prostora. Ispod možete poslušati njegovu i izjavu predsjednice Vlade HNK Marije Buhač

Pri utvrđivanju dnevnog reda sjednice Skupštine poslanici su izglasali dopunu dnevnog reda sa tačkama  Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Prostornog plana područja posebnih obilježja  za područje od značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton „Park prirode Hutovo blato“ za period od 2013. do 2023. godine te tačke Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana područja posebnih obilježja  za područje od značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton „Park prirode Hutovo blato“ za period od 2013. do 2023. godine. Navedene Odluke su usvojene u nastavku sjednice.

Na današnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojen je Zaključak kojim se prihvata se Nacrt Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2024. godinu kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta. za 2024. godinu u iznosu od 353.374.555,00 KM.

Projekcije poreznih prihoda u nacrtu Budžeta za 2024. godinu, zasnovane su na dostavljenim revidiranim projekcijama prihoda za 2023. godinu i projekcije za period 2024.- 2026. god., dobivenih od Federalnog ministarstva finansija u oktobru tekuće godine, koje su zasnovane na zadnjim makroekonomskim prognozama, preuzetim od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) u septembru 2023. godine.

U nacrtu Budžeta planirano je i pokriće dijela deficita iskazanog u ranijem periodu, u skladu sa članom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu u Federaciji BiH u iznosu od 6,5 mil. KM i 2 milion KM Gradu Mostar na osnovu Sporazuma o načinu izvršenja obaveza HNK prema Gradu Mostaru (četvrti dio) tako da sveukupni rashodi i izdaci i pokriće deficita iznosi 353.374.555,00 KM.

Usvojen je i Zaključak kojim se prihvata Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2024. godinu kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona.

Usvojena je Odluka kojom će se javne potrebe Hercegovačko-neretvanskog kantona u prvom tromjesečju 2024. godine privremeno će se finansirati do visine tromjesečnog prosjeka utrošenih sredstava ostvarenih u fiskalnoj 2023. godini, u ukupnom iznosu od 70.297.561,00 KM. Sredstva će se, proporcionalno ostvarenim prihodima u prvom tromjesečju 2024. godine, raspoređivati korisnicima mjesečno.

Skupština HNK

radiokonjic.ba

28.12.2023.

amra@radiokonjic.ba

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima