back to top

Drugi upravo čitaju

Konjic: U toku deminiranje na lokalitetu Šumine u blizini Drecelja

Generalna skupština UN-a objavila je 8. decembra 2005. godine...

Radio Konjic danas slavi 32 godine rada

Na današnji datum, 4. april 1992. godine, Konjičane i...

U toku izrada vodovodne mreže u MZ Džepi

U toku je izrada vodovodne mreže u mjesnoj zajednici...

UŽ “Nera“: Održano predavanje o položaju Romkinja u BiH

Na današnjoj radionici naziva “Kreiranje sigurnih prostora za marginalizirane...

Premijerka HNK-a Buhač i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK-a Tomislav Martinović posjetili Konjic

Danas su premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i zamjenik...

VLADA HNK: U zakon uvedeno pravo na dječiji dodatak za djecu s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je 202. redovnoj sjednici, održanoj u Parku prirode Hutovo blato, usvojila Nacrt i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodici s djecom. Ovim je u Zakon uvedeno pravo na dječji dodatak za djecu s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje će ostvariti sva djeca za koju je nalazom i mišljenjem mjerodavnoga stručnog tijela utvrđeno kako imaju poteškoće u razvoju ili invaliditet, bez obzira na visinu prihoda zajedničkoga kućanstva.

Pravo na dječji dodatak ostvaruje i dijete s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduje nalaz, ocjenu i mišljenje Stručne komisije za utvrđivanje preostale sposobnosti i kategorizaciju djece ometane u fizičkom ili psihičkom razvoju ili Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja. Visina ovoga dodatka iznosi 19 % najniže plate u FBiH utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu. Za ovu su namjenu u Budžetu HNK osigurana sredstava u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite za utrošak novčanih sredstava za realiziranje aktivnosti u sklopu Dječje sedmice u HNK za 2023. godinu u vrijednosti od 70.000,00 KM. Sredstva u iznosu od 68.500,00 KM bit će utrošena za nabavku školskoga pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih porodica s područja HNK, a sredstva u iznosu od 1.500,00 KM za realiziranje ostalih aktivnosti obilježavanja Dječje sedmice.

Nakon što je na prethodnoj sjednici usvojena Odluka o proglašenju Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar, kao najozbiljnije gospodarske manifestacije u BiH, od značaja za HNK u 2023. godini, Vlada je danas usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu u iznosu od 60.000,00 KM za sufinansiranje Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar 2023.

Također Vlada je usvojila Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za HNK u 2023. godini, te  Odluku o kriterijima i raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za poljoprivredne sajmove, manifestacije i izložbe od značaja utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije transferi drugim razinama vlasti – poljoprivreda.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija i davanja saglasnosti na ugovore o prijenosu koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte  i za elektroenergetske objekte fotonaponskih elektrana na području Mostara i Čapljine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o osvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu  za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta”, kao i Odluka o povećanju prihoda i rashoda za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta” u iznosu od 705.000,00 KM.

Svrha Programa je provođenje mjera iz Strategije ruralnoga razvoja HNK 2021. – 2027. te osiguranje održivoga upravljanja poljoprivrednim zemljištem, kao važnim prirodnim resursom. Sredstva po tomu programu, u iznosu od 705.000,00 KM, namijenjena su za dovršenje provedbe projekata uređenja zemljišta za koje su aplicirale jedinice lokalne samouprave iz prethodnih godina, a koji nisu dovršeni do 31. decembra 2022. godine, kao i za nabavu opreme i mjernih uređaja za trajni monitoring zemljišta u HNK u te za nabavku informatičke usluge održavanja softvera ”Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u HNK” i troškove provedbe Programa utroška.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva privrede o dodijeljenim koncesijama i potpisanim ugovorima o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom solarnih fotonaponskih elektrana na području HNK. Istaknuto je kako su, zaključno s danom pripreme predmetne informacije, zaključena ukupno 73 ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. Nakon rasprave usvojen je Zaključak da resorno ministarstvo Informaciju dopuni sa svim relevantnim podacima koji se odnose na instaliranu snagu iz obnovljivih izvora i podacima o iznosu naplaćenih koncesionih  naknada temeljem dosada potpisanih ugovora.

Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka, informacija i rješenja.

radiokonjic.ba/vladahnk

19.05.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima